Evident LogoOlympus Logo

Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Back to Resources

Ultrazvukové testování využívající technologii phased array je vysoce výkonnou technologií nedestruktivního testování (NDT), jejíž význam neustále roste. Může však člověku, který s ní doposud nepracoval, připadat složitá. Tento výukový materiál určený k samostudiu přináší základní informace o ultrazvukovém testování metodou phased array pro nováčky i zkušenější uživatele, kteří si chtějí osvěžit základní znalosti. Začíná vysvětlením, co je testováním v režimu phased array, a výkladem, jak tato metoda funguje, dále uvádí některé pokyny pro výběr sond a přístrojů a na závěr poskytuje odkazy na poznámky týkající se oblastí použití technologie phased array a slovník pojmů souvisejících s touto technologií. Kromě textu a obrázků materiál obsahuje i řadu interaktivních souborů Flash a výukových nástrojů.

1.0 Úvod

1.1 Obecný úvod k ultrazvukovému testování
1.2 Stručná historie testování pomocí technologie phased array
1.3 V současnosti dodávané typy vybavení
1.4 Co je systém phased array?
1.5 Jak fungují?
1.6 Výhody testování s využitím technologie phased array v porovnání s konvenčním ultrazvukovým testováním (UT)

2.0 Snímače

2.1 Provedení konvenčního snímače
2.2 Charakteristiky konvenčního paprsku
2.3 Dynamické vlastnosti vlnoplochy u konvenčních sond
2.4 Kompozitní monolitické snímače
2.5 Charakterizace jednoprvkového snímače
2.6 Vnitřní uspořádání snímače s technologií phased array
2.7 Charakteristiky snímače s technologií phased array
2.8 Klíny phased array
2.9 Generování impulzů v režimu phased array a jeho účinky
2.10 Uspořádání fokálních svazků
2.11 Tvarování svazku
2.12 Natáčení svazku
2.13 Parazitní laloky a postranní laloky
2.14 Zaostřování se sondami phased array
2.15 Souhrnné informace k výběru sondy phased array

3.0 Základní informace o zobrazování

4.0 Měřicí přístroje využívající technologii phased array

4.1 Přehled
4.2 Blokové schéma přístroje
4.3 Důležité technické parametry
4.3.1 Běžné přístroje
4.3.2 Přístroje využívající technologii phased array
4.3.3 Metody kalibrace a normalizace
4.3.4 Přístroje kombinující technologii phased array s konvenčním ultrazvukovým testováním (UT)

5.0 Anatomie zobrazení dat získaných technologií phased array

5.1 Anatomie zobrazení dat získaných technologií phased array
5.2 Nastavení fokálních zákonů
5.3 Lineární skeny získané pomocí přímého svazku
5.4 Lineární skeny získané pomocí úhlového svazku
5.5 Posloupnost fokálních zákonů
5.6 Určení polohy vady
5.7 Interpretace sektorového skenu

6.0 Typické oblasti použití

6.1 Seznam poznámek k aktuálně používaným oblastem použití

7.0 Slovník pojmů souvisejících s technologií phased array

Slovník pojmů souvisejících s technologií phased array

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country