Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Souhrnné informace k výběru sondy phased array

Navrhování sond phased array je vždy kompromisem mezi výběrem správného rozestupu, šířky měničů a apertury. Používání vysokého počtu malých měničů pro zvýšení natáčení svazku vede k redukci bočních laloků a zajišťuje zaostření, ale může být omezeno výší nákladů na výrobu a složitostí přístroje. Většina běžných přístrojů podporuje apertury tvořené až 16 měniči. Oddělení měničů pomocí větších vzdáleností se může jevit jako jednoduchý způsob, jak zvětšit velikost apertury, ale vede k tvorbě nežádoucích parazitních laloků.

Je důležité si uvědomit, že prodejci snímačů phased array často nabízejí standardní sondy, které byly navrženy s přihlédnutím k těmto kompromisům, což vede k optimalizovanému výkonu pro určené použití. Výběr skutečného snímače bude nakonec dán potřebami koncové oblasti použití. V některých případech natáčení do většího počtu úhlů bude třeba pouze pro krátké dráhy v kovu, takže velká velikost apertury nebude zapotřebí či žádoucí. V jiných případech může oblast použití vyžadovat pokrytí velkých ploch za účelem lokalizace laminárních vad, takže bude zapotřebí velká apertura s větším počtem seskupených prvků a natáčení nebude zapotřebí vůbec. Obecně platí, že uživatel může při výběru frekvence a apertury uplatnit osvědčenou praxi podle svých znalostí konvenčního ultrazvukového testování (UT).

Níže uvedený obrázek je odkazem na katalog sond phased array pro nedestruktivní testování společnosti Olympus. Klikněte na něj a prohlédněte si kompletní výběr sond a klínů, které dodáváme.

Pokračování kapitolou 3
Základní informace o zobrazování >>

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country