Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Provedení konvenčního snímače

K pochopení principu, na kterém snímače phased array fungují, je dobré si nejprve uvědomit, jak fungují konvenční monolitické ultrazvukové snímače určené pro oblasti použití nedestruktivního testování (NDT).

Tyto snímače se dodávají v širokém spektru provedení s různými velikostmi, frekvencemi a kryty, ale většina z nich má společnou vnitřní konstrukci. Aktivním prvkem snímače je piezoelektrický keramický materiál ve tvaru tenkého disku, čtverce nebo obdélníku, který přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii (ultrazvukové vibrace) a naopak. Před poškozením jej chrání ochranná destička nebo akustická čočka a je podepřen blokem útlumového materiálu, který tlumí intenzitu snímače poté, co byl vygenerován zvukový impulz. Tato ultrazvuková dílčí sestava je osazena v krytu spolu s vhodnými elektrickými přípojkami. Toto provedení využívají běžné kontaktní a imerzní snímače a také snímače s předsádkou a úhlovým svazkem. Dvouměničové snímače, běžně využívané v oblastech použití, kde se provádí průzkum koroze, se liší tím, že mají měniče pro vysílání a příjem oddělené zvukovou bariérou, nemají žádnou podložku a namísto ochranné destičky nebo čočky obsahují integrovanou

Pokračování Charakteristiky paprskuVýukový materiál k tloušťkoměru – další kapitola
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country