Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Klíny phased array


Kromě samotného snímače pracujícího v režimu array sestavy sond phased array obvykle obsahují plastový klín. Klíny se používají v oblastech, které využívají jak příčné vlny, tak i podélné vlny, včetně lineárních skenů pořízených pomocí přímého svazku. Tyto klíny vykonávají v zásadě stejnou funkci u systémů phased array i u jednoměničového zařízení pro detekci vad. Vážou akustickou energii ze snímače ke zkoušenému dílu takovým způsobem, že dojde ke konverzi typu vlny, případně lomu pod požadovaným úhlem podle Snellova zákona. Zatímco systémy phased array využívají natáčení svazku k tomu, aby vytvořily svazky pod větším počtem úhlů z jednoho klínu, tento refrakční účinek (lom) představuje také součást procesu generování svazku. Klíny pro příčné vlny vypadají velmi podobně jako klíny používané s konvenčními snímači a stejně jako konvenční klíny se dodávají v mnoha velikostech a provedeních. Některé z nich obsahují otvory k naplnění vazebným prostředím pro oblasti použití zahrnující skenování. Typický klín phased array je uveden níže.

Klíny s nulovým úhlem jsou v zásadě ploché bloky, které se používají k vytvoření vazby pro šíření akustické energie (a ochraně přední strany snímače před poškrábáním a otěrem) u přímých lineárních skenů a také pro úhlové skeny vytvořené pomocí podélné vlny s malým úhlem.

Klíny lze také na zakázku vytvarovat tak, aby vyhovovaly dílům se složitou geometrií. Kromě úhlu dopadu existuje několik rozměrů klínů, které se používají při programování skenů s využitím technologie phased array k tomu, aby se zajistila správná kalibrace vzdálenosti a hloubky a také správný úhel lomu. Tyto parametry jsou uvedeny v dokumentaci výrobce klínu a je třeba se s nimi seznámit a uschovat je pro budoucí potřebu.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country