Evident LogoOlympus Logo

Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti: 1. leden 2020

I. Úvod


Odpovídající správa a ochrana osobních údajů hraje zásadní roli pro společnost Olympus Corporation a skupinu jejích dceřiných společností (dále jen „My“ nebo „Nás“ nebo „Olympus“) a její hlavní hodnoty a závazky vůči pacientům, zdravotnickým pracovníkům, externím obchodním partnerům, zaměstnancům a zákazníkům. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace, včetně Vašich osobních údajů, získané prostřednictvím této webové stránky a/nebo mobilní aplikace, propojených produktů, aplikací, služeb, dalších webových stránek, podstránek, widgetů, interaktivních funkcí, formulářů, mobilních webů a stránek na sociálních médiích nabízených, vlastněných nebo provozovaných společností Olympus (dále jen „Stránky“).

Pokud provedeme změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, upozorníme Vás na to úpravou výše uvedeného data účinnosti a v některých případech Vás o tom budeme navíc informovat jednoznačnějším způsobem (například zasláním oznámení nebo poskytnutím dalších informací v rámci nebo v souvislosti s provozem Stránek). Svým přístupem na Stránky a jejich používáním vyjadřujete souhlas s podmínkami uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů věnovali pozornost pravidelněji proto, abyste mohli lépe porozumět naší aktuální praxi ochrany osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám objasní následující témata:


 1. Úvod
 2. Na koho byste se měli obrátit
 3. Typy údajů, které shromažďujeme a používáme
 4. Za jakým účelem shromažďujeme a používáme údaje
 5. Další způsoby, jakými můžeme shromažďovat a sdílet Vaše údaje
 6. Jak dlouho archivujeme Vaše osobní údaje
 7. Naše využití informačních technologií
 8. Bezpečnost
 9. Mezinárodní přenosy osobních údajů
 10. Propagační e-mailové zprávy
 11. Informace týkající se osob s trvalým pobytem ve Spojených státech amerických
 12. Osobní údaje podléhající evropským předpisům o ochraně osobních údajů
 13. Osobní údaje podléhající japonským předpisům o ochraně osobních údajů

II. Na koho byste se měli obrátit

Máte-li otázky ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, neváhejte se na Nás kdykoliv obrátit prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Kontaktní údaje pro oblast Ameriky:

Data Protection

Olympus Corporation of the Americas

3500 Corporate Parkway

Center Valley, PA 18034

DataProtection.Americas@olympus.com

Kontaktní údaje pro oblast Evropy, Středního Východu a Afriky:

Data Protection

Olympus Europa SE & CO. KG

Amsinckstraße 63

20097 Hamburg, Germany

dataprotection@olympus-europa.com

Kontaktní údaje pro oblast Asie:

Data Protection

Olympus Corporation

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chrome

Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japonsko

JP-ISEC-DataProtection@olympus.com

V dotčených případech můžete taktéž využít pokynů v části „Kontaktujte nás“ na Stránkách.

III. Typy údajů, které shromažďujeme a používáme

Společnost Olympus shromažďuje informace, včetně osobních údajů, poskytnuté z Vaší strany o Vaší osobě. Pojem „osobní údaj“ pak označuje každou informaci, která identifikuje fyzickou osobu (Vás), souvisí s ní, popisuje ji, může se této osoby týkat či s ní být důvodně spojována, a to jakkoliv přímo nebo nepřímo. Cílem společnosti Olympus je omezit shromažďované údaje pouze na ty, které jsou nezbytně nutné pro podporu její obchodní činnosti. O jednotlivých osobách nemusí být shromažďovány všechny kategorie údajů.

Níže uvádíme shrnutí kategorií osobních údajů, které můžeme shromažďovat, informaci o tom, kde je získáváme, účel jejich shromažďování a s kým dalším je můžeme sdílet:

Kategorie shromažďovaných osobních údajů Zdroj informací Účel shromažďování Kategorie příjemců

Identifikační údaje,jako jsou oslovení, jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, faxové číslo, Vámi uveřejňované obrázky, číslo Vašich dokladů nebo povolení, datum narození, titul, název společnosti, oddělení a/nebo pracovní zařazení

Z Vaší strany při vytváření profilu, vytváření objednávky, registraci na událost, registraci produktu, kontaktování naší společnosti v případě dotazů, účasti v soutěžích, žádostech o informace o produktech, v případě obecných dotazů a/nebo stížností.

Školicí personál společnosti Olympus a/nebo její prodejní a marketingoví zástupci Vás mohou požádat o povolení zaevidovat Vaše údaje do svého seznamu zákazníků.

Produktové a servisní plnění, marketing, propagace a reklama, interní procesy a prevence podvodného jednání, bezpečnost a compliance.

Informace poskytnuté školicímu personálu a/nebo prodejním a marketingovým zástupcům společnosti Olympus slouží k osobní komunikaci s Vámi ohledně produktů, služeb a propagačních akcí, které by Vás mohly zajímat, případně ke splnění objednávek učiněných na Vaši žádost.

Naše současná nebo budoucí mateřská společnost, přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, dílčí zpracovatelé a/nebo konzultanti (jako jsou reklamní a marketingoví prodejci, poskytovatelé služeb přepravy a plnění a/nebo platební služby třetích stran); marketingoví pracovníci třetích stran; naši obchodní partneři (včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby související s naší obchodní činností, jako jsou smluvní distributoři produktů Olympus); a jakákoli jiná osoba s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn

Přihlašovací údaje, jako jsou uživatelská jména a hesla používaná pro přístup k Vašemu účtu

Z Vaší strany

Umožnění přístupu k našim službám

Tyto údaje nejsou sdíleny mimo rámec společnosti Olympus

Platební údaje, jako je číslo platební karty, číslo banko vního účtu a/nebo fakturační adresa

Z Vaší strany. Tyto údaje shromažď ujeme My při provedení nákupu.

Produktové a servisní plnění; interní procesy; prevence podvodného jednání, bezpečnost a compliance; zpracování plateb

Náš zpracovatel karet ukládá všechny údaje o Vaší plat ební kartě. Tyto osoby realizují transakce platebních karet s užitím obchodně přiměřených bezpečnostních opatření, kontrol, zásad a postupů, které jsou v souladu s obecně přijímanými standardy zpracování dat v odvětví finančních služeb. My v souvislosti s informacemi o Vašem účtu uchováváme pouze záznam, že transakce proběhla, a částku, kterou jste zaplatili.

Informace, které zveřejňujete ve veřejném prostoru Stránek, jako jsou komentáře, obrázky (z Facebooku, Instagramu atd.), blogy, recenze, hodnocení apod.

Z Vaší strany

Marketing, propagace a reklama; interní organizace

Naše webové stránky (můžeme zobrazit informace, které zveřejňujete na recenzích, nebo Vaše komentáře na různých sociálních sítích); naše současná nebo budoucí mateřská společnost, přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, dílčí zpracovatelé a/nebo konzultanti (jako jsou reklamní a marketingoví prodejci, poskytovatelé služeb přepravy a plnění a/nebo platební služ by třetích stran); marketingoví pracovníci třetích stran; naši obchodní partneři (včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby související s naší obchodní činností, jako jsou smluvní distributoři produktů Olympus); a jakákoli jiná osoba s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn

Informace o událostech, jako jsou kontaktní údaje, titul, společnost a/nebo poštovní adresu

Z Vaší strany, když se přihlašujete k našim událostem a školením

Marketing, propagace a reklama, interní procesy a prevence podvodného jednání, bezpečnost a compliance

Naše současná nebo budoucí mateřská společnost, přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, dílčí zpracovatelé a/nebo konzultanti (jako jsou reklamní a marketingoví prodejci nebo poskytovatelé služeb přepravy a plnění); marketingoví pracovníci třetích stran; naši obchodní partneři (včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby související s naší obchodní činností, jako jsou smluvní distributoři produktů Olympus); a jakákoli jiná osoba s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn

Demografické údaje, jako je Váš věk, pohlaví a poštovní směrovací číslo

Z Vaší strany když vytváříte profily, účastníte se soutěží, losování, propagačních akcí, průzkumu apod.

Marketing, propagace a reklama; interní procesy

Naše současná nebo budoucí mateřská společnost, přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, dílčí zpracovatelé a/nebo konzultanti (jako jsou reklamní a marketingoví prodejci); marketingoví pracovníci třetích stran; naši obchodní partneři (včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby související s naší obchodní činností, jako jsou smluvní distributoři produktů Olympus); a jakákoli jiná osoba s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn

Informace o zařízeních, jako je typ zařízení, které využíváte pro přístup na Stránky, identifikační číslo zařízení, IP adresa nebo mobilní operační systém

Z Vaší strany automaticky, když navštívíte Stránky

Produktové a servisní plnění, marketing, propagace a reklama, interní procesy a prevence podvodného jednání, bezpečnost a compliance

Naše současná nebo budoucí mateřská společnost, přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, dílčí zpracovatelé a/nebo konzultanti (jako jsou reklamní a marketingoví prodejci, poskytovatelé služeb přepravy a plnění a/nebo platební služby třetích stran); marketingoví pracovníci třetích stran; naši obchodní partneři (včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby související s naší obchodní činností, jako jsou smluvní distributoři produktů Olympus); a jakákoli jiná osoba s Vašim souhlasem nebo na Váš pokyn

Informace o poloze, jako jsou informace o fyzické poloze Vašeho zařízení na základě údajů např. ze satelitu, stožáru mobilní sítě nebo signálů WiFi

Z Vaší strany automaticky, když je Vaše zařízení nastavené na poskytování informací o poloze

Produktové a servisní plnění, marketing, propagace a reklama, interní procesy; prevence podvodného jednání, bezpečnost a compliance; a snaha poskytovat Vám personalizované služby a obsahy na základě Vaší polohy

Naše současná nebo budoucí mateřská společnost, přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, dílčí zpracovatelé a/nebo konzultanti (jako jsou reklamní a marketingoví prodejci, poskytovatelé služeb přepravy a plnění a/nebo platební služby třetích stran); marketingoví pracovníci třetích stran; naši obchodní partneři (včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby související s naší obchodní činností, jako jsou smluvní distributoři produktů Olympus); a jakákoli jiná osoba s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn.

Můžeme také sdílet fyzické umístění Vašeho zařízení v kombinaci s informacemi, které shromažďujeme, s našimi marketingovými partnery, abychom Vám mohli poskytnout personalizovanější obsah a studovat účinnost reklamních kampaní. V některých případech můžete mít možnost povolit nebo zamítnout takové použití a/nebo sdílení polohy Vašeho zařízení, ale pokud tak učiníte, My a/nebo naši marketingoví partneři poté nemusí být schopni poskytovat Vám dané personalizované služby a obsah.

Informace o aktivitě na internetu nebo jiné aktivitě v síti, jako je historie Vašeho prohlížení, historie vyhledávání a další informace týkající se Vašich interakcí snašimi Stránkami nebo reklamami

Z Vaší strany buď z Vašeho popudu nebo automaticky při návštěvě Stránek, pomocí našich vlastních technologií nebo technologií třetích stran, jako jsou soubory cookie a identifikátory mobilních zařízení, jak je dále popsáno v části VII.

Produktové a servisní plnění, marketing, propagace a reklama, interní procesy a prevence podvodného jednání, bezpečnost a compliance

Naše současná nebo budoucí mateřská společnost, přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, dílčí zpracovatelé a/nebo konzultanti (jako jsou reklamní a marketingoví prodejci, poskytovatelé služeb přepravy a plnění a/nebo platební služby třetích stran); marketingoví pracovníci třetích stran; naši obchodní partneři (včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby související s naší obchodní činností, jako jsou smluvní distributoři produktů Olympus); a jakákoli jiná osoba s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn

Informace o prohlížeči nebo aplikaci, jako jsou informace z jakých stránek jste přistoupili na Stránky a jaké webové stránky navštěvujete po opuštění Stránek nebo jak často používáte aplikaci a odkud jste ji stáhli

Z Vaší strany automaticky, když navštívíte Stránky

Produktové a servisní plnění, marketing, propagace a reklama, interní procesy a prevence podvodného jednání, bezpečnost a compliance

Naše současná nebo budoucí mateřská společnost, přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, dílčí zpracovatelé a/nebo konzultanti (jako jsou reklamní a marketingoví prodejci, poskytovatelé služeb přepravy a plnění a/nebo platební služby třetích stran); marketingoví pracovníci třetích stran; naši obchodní partneři (včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby související s naší obchodní činností, jako jsou smluvní distributoři produktů Olympus); a jakákoli jiná osoba s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn

Další Vámi poskytnuté údaje jako jsou záznamy hovorů s našim týmem zákaznických služeb nebo centrem technické pomoci, nebo v případech, kdy Nás kontaktujete prostřednictvím některého z našich kanálů internetového marketingu nebo prostřednictvím sociálních sítí

Z Vaší strany

Pro účely zajištění kvality a optimalizace provozu; produktové a servisní plnění, marketing, propagace a reklama, interní procesy a prevence podvodného jednání, bezpečnost a compliance

Naše současná nebo budoucí mateřská společnost, přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, dílčí zpracovatelé a/nebo konzultanti; naši obchodní partneři (včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby související s naší obchodní činností, jako jsou smluvní distributoři produktů Olympus); a jakákoli jiná osoba s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn

Právní informace, jako jsou kontroly podvodů nebo upozornění související s Vašimi transakcemi, platební kartou, kterou chcete použít, odmítnutím platebních karet a podezřením na trestné činy, stížnosti, reklamace a nehody

Z Vaší strany, od policie, orgánů prevence kriminality a podvodů, poskytovatelů platebních karet, veřejnosti, regulačních orgánů a Vašich a našich profesionálních poradců a zástupců

Ochrana Vás, ostatních zákazníků a naší obchodní činnosti před trestnou činností a riziky; je-li to vyžadováno na základě právního předpisu, na žádost příslušného orgánu nebo na základě soudního příkazu či v návaznosti na naši dobrou víru v nutnost dodržet nebo vyhovět takovému právnímu předpisu, žádosti nebo soudnímu příkazu nebo při ochraně uživatele našich webových stránek či veřejnosti

Naše současná nebo budoucí mateřská společnost a přidružené a dceřiné společnosti; naši poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s ochranou před podvodným jednáním a snižováním úvěrového rizika; orgány pro vymáhání práva a další vládní orgány v souladu s platnými právními předpisy

IV. Za jakým účelem shromažďujeme a používáme údaje


Níže uvádíme příklady způsobů, jak využíváme Vaše údaje shromážděné pro účely produktového a servisního plnění, marketingu, propagace, reklamy, interních procesů, prevence podvodného jednání, bezpečnosti a compliance a pro zpracování plateb:

a) Produktové a servisní plnění
 • Realizace, plnění a správa Vašich transakcí a komunikace o těchto transakcích;
 • Vytvoření a správa Vašeho online profilu/účtu na Stránkách;
 • Zajištění zákaznického servisu a upozornění na informace o produktech nebo o jejich expedici;
 • Poskytování služeb, například školení, oprav produktů, nebo jiných událostí a služeb;
 • Správa věrnostních programů; a
 • Reakce na poptávky, požadavky, reklamace, dotazy a komentáře.
b) Marketing, propagace a reklama
 • Poskytování informací o našich produktech, službách a propagačních akcích (např. e-mailem, prostřednictvím webových stránek nebo aplikací třetích stran nebo prostřednictvím mobilních zařízení);
 • Poskytování interaktivních funkcí na Stránkách (např. hodnocení a recenze produktů, komentáře, blogy, nabídky v reálném čase a nabídky na základě geografické polohy);
 • Identifikace produktových a nákupních preferencí (např. pro služby a nabídky odpovídající možnému zájmu) a;
 • Správa soutěží, losování, propagačních akcí a průzkumů.
c) Interní procesy
 • Zlepšení efektivity Stránek, služeb, sortimentu zboží a zákaznických služeb;
 • Kontrola jakosti a školení;
 • Potvrzení smluvních požadavků;
 • Realizace výzkumů a analýz souvisejících s našimi procesy; a
 • Realizace jiných potřebných logistických a organizačních činností.
d) Prevence podvodného jednání, bezpečnost a compliance
 • Ochrana našich aktiv a prevence podvodných transakcí;
 • Validace pověření a potvrzení totožnosti zákazníků, zdravotnických pracovníků a dalších uživatelů při přihlašování k online profilu a/nebo aplikacím;
 • Ochrana bezpečnosti a integrity našich služeb a našich dat; a
 • Spolupráce při vymáhání práva a možnost reakce na právní řízení.
e) Zpracování plateb
 • ZpracováníVašich plateb a řešení dotazů a žádostí souvisejících s objednávkami.

Společnost Olympus nepronajímá, nezapůjčuje ani jinak neprodává Vaše osobní údaje.

V. Další způsoby, jakými můžeme shromažďovat a sdílet Vaše údaje

Kromě výše uvedených způsobů může společnost Olympus shromažďovat a sdílet údaje, včetně Vašich osobních údajů, pomocí následujících metod:

a) Informace z jiných zdrojů

 • Od třetí strany v pozici poskytovatele můžeme získávat aktualizované údaje o dopravě Vašich produktů.
 • Se současnými i potenciálními zákazníky komunikujeme prostřednictvím různých kanálů internetového marketingu a sociálních médií (např. Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Wechat, Weibo). Pokud Nás kontaktujete na jednom z našich kanálů internetového marketingu, požádáte o zákaznický servis prostřednictvím sociálních médií nebo Nás jinak požádáte, abychom s Vámi komunikovali prostřednictvím sociálních médií, můžeme Vás kontaktovat prostřednictvím přímé zprávy nebo použít jiné interní či sociální nástroje pro komunikaci s Vámi. V těchto případech se Vaše interakce s Námi řídí tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů na platformě sociálních médií, kterou používáte. Pokud se rozhodnete přistupovat na naše Stránky nebo kanály internetového marketingu, odkazovat na ně nebo se k nim přihlašovat, případně s námi jinak komunikovat prostřednictvím sociálních médií třetích stran, udělujete nám povolení k přístupu a používání informací, které zveřejňujete nebo ukládáte na příslušnou službu sociálních médií v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů této služby a nastavením ochrany osobních údajů, které se vztahují na Váš účet, a k uložení uživatelského jména a hesla, které používáte k přihlášení k příslušné službě sociálních médií. Přistoupením nebo přihlášením se na Stránky nebo kanály internetového marketingu prostřednictvím služby sociálních médií mohou být všechny informace, které nám poskytujete, přístupné také pro tuto službu, a jsou předmětem prohlášení o ochraně osobních údajů dané služby. Další informace a další podrobnosti o tom, jak můžete spravovat informace, které jsou nám poskytovány těmito službami sociálních médií, najdete v nastavení ochrany osobních údajů platném pro Váš účet u příslušné služby sociálních médií. Nemáme vliv a neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů těchto služeb. Další informace najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto služeb.
 • Můžeme také sdílet agregované nebo anonymizované informace, které nelze důvodně použít k Vaší identifikaci.
 • Účastníme se konsorcií ke sdílení informací nebo porovnávání údajů o zákaznících. Při sdílení jsou tyto informace de-identifikovány nebo anonymizovány.
 • Můžeme obdržet různé typy informací, včetně identifikačních údajů, kontaktních údajů a informací o transakcích od našich poskytovatelů služeb, prodejců a společností z naší skupiny. Můžeme kombinovat osobní a neosobní údaje shromážděné online a offline, včetně informací získaných od třetích stran, abychom Vám poskytli reklamu, o které si myslíme, že Vás bude zajímat.
b) Přenos údajů na další společnosti
 • Není-li právními předpisy dané zakázáno, v případě, že společnost Olympus bude předmětem fúze, rozdělení, nebo jakékoliv jiné přeměny a/nebo v případě jakékoliv přímé a/nebo nepřímé změny vlastnické struktury a/nebo v případě převodu jejího jmění, může společnost Olympus sdílet Vaše informace se všemi právními nástupci a/nebo nabyvateli příslušného jmění. Dané může zahrnovat také prodej aktiv, reorganizaci společnosti nebo jinou změnu ovládání společnosti. Pokud je společnost Olympus nebo některá z jejích dceřiných společností prodána třetí straně nebo je jinak získána třetí stranou, a to zcela nebo zčásti, případně pouze ve vztahu k části jejího jmění, veškerá datová aktiva společnosti Olympus se stanou majetkem nabývající strany. Tato strana bude podléhat souhlasu (souhlasům), odvolání souhlasu nebo jiným podmínkám zákazníka týkajících se osobních údajů. Změna vlastnictví dat může, ale nemusí zahrnovat upozornění na Stránkách.
c) Marketing třetích stran
 • Není-li právními předpisy dané zakázáno, a to včetně evropských směrnic o ochraně osobních údajů, jak jsou definovány v části XII, můžeme Vaše údaje sdílet s třetími stranami poskytujícími produkty nebo služby, o kterých se domníváme, že by pro Vás mohly být zajímavé. Tyto třetí strany mohou také sdílet Vaše informace s ostatními. Tyto třetí strany mohou používat Vaše informace pro vlastní marketingové účely nebo marketingové účely jiných subjektů. Dané může zahrnovat doručování internetové reklamy.

VI. Jak dlouho archivujeme Vaše osobní údaje


Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k tomu, abychom Vám mohli poskytovat produkty, služby a programy, které požadujete, dále abychom mohli realizovat naše základní obchodní potřeby, jako je zajištění poskytování služeb a programů, přijímání obchodních rozhodnutí založených na datech o nových funkcích a nabídkách a také pro plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Pokud nebudeme mít žádnou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, vymažeme je, nebo anonymizujeme.

Kritéria, na základě kterých jsou určovány lhůty pro uchovávání dat, zahrnují:

 • Dobu, po kterou s Vámi udržujeme trvalý vztah a poskytujeme Vám služby nebo programy (například pokud u Nás máte profil/účet nebo nadále používáte služby/programy);
 • Zda existuje zákonná povinnost, které podléháme; nebo
 • Zda je uchovávání vhodné s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na příslušné promlčecí lhůty, spory nebo právní řízení).

VII. Naše využití informačních technologií


Tato část popisuje různé typy technologií, které můžeme používat při Vaší interakci se Stránkami, a Vaše možnosti týkající se těchto technologií:

a) Soubory cookie, pixelové značky a soubory Flash cookie
 • 当Určité informace, včetně osobních údajů, shromažďujeme automatizovanými prostředky pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixelové značky, analytické nástroje prohlížečů, protokoly serverů a webové majáky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky odesílají do Vašeho počítače nebo jiného připojeného zařízení, aby jednoznačně identifikovaly Váš prohlížeč nebo ukládaly informace nebo nastavení do Vašeho prohlížeče. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat, že jste se vrátili na Stránky. Pomáhají nám také poskytovat přizpůsobené prostředí a umožňují nám detekovat určité druhy podvodů. Typy technologií používaných společností Olympus se mohou postupem času měnit. Některé z těchto technologií jsou nezbytné pro fungování Stránek, jako je přístup k účtu/ověření. Více informací o souborech cookie, které používáme, získáte kliknutím na tento odkaz.
b) Služby k optimalizaci webových stránek
 • Společnost Olympus sdílí informace s Google Analytics a dalšími optimalizačními službami, aby pochopila a optimalizovala výkon svých webových stránek a zlepšila jejich použitelnost pro uživatele. Tyto nástroje běží na pozadí našich webových stránek a analyzují údaje o jejich využití, a poté nám prostřednictvím šifrovaného připojení zasílají zprávy. Jejich povinností je uchovávat údaje bezpečně a důvěrně a není jim dovoleno sdílet shromážděné údaje s jinými stranami mimo společnost Olympus. Prostřednictvím těchto optimalizačních služeb se neshromažďují údaje o kreditních kartách, heslech ani, jiné citlivé informace. Kromě toho mohou tyto služby sdružovat a seskupovat relační návštěvy našich webových stránkách z různých prohlížečů a zařízení. Další informace o Google Analytics, včetně možností odhlášení a/nebo správy reklam, které se Vám mohou zobrazovat online, najdete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners.
c) Zájmově orientovaná nebo behaviorální online reklama
 • Společnost Olympus využívá externí reklamní společnosti k poskytování zájmově orientovaných reklam. Tyto společnosti shromažďují informace z různých online zdrojů, aby propojily uživatelské profily s reklamami, o nichž se domníváme, že budou nejrelevantnější, nejzajímavější a nejaktuálnější na základě daného uživatelského profilu.
d) Sociální sítě a nové technologie reklamních programů
 • Společnost Olympus spolupracuje s několika sociálními sítěmi. Tyto společnosti mají specifické zájmově orientované reklamní programy přizpůsobené osobám, které projevily zájem o společnost Olympus prostřednictvím našich Stránek nebo jiných služeb v rámci svých profilů (například na Facebooku) a platforem (jako je Facebook a Google). Toto přizpůsobení nám umožňuje zobrazovat relevantní zájmově orientované reklamy v sítích těchto společností.
e) Nesledovat („Do Not Track“)
 • Společnost Olympus v současné době nerozpoznává a nezpracovává signály “Do Not Track“ z různých webových prohlížečů. Více informací o službě “Do Not Track“ se dozvíte na stránkách https:www.allaboutdnt.org/

VIII. Bezpečnost

Společnost Olympus se zavazuje k zajištění odpovídajících organizačních, technických a fyzických opatření k ochraně osobních údajů, které nám byly svěřeny. Tato opatření chrání osobní údaje před očekávanými hrozbami a riziky i před neoprávněným přístupem a použitím. Společnost Olympus usiluje o to, aby zajistila bezpečnost úměrnou citlivosti chráněných osobních údajů, přičemž největší úsilí zaměřuje na ochranu citlivých osobních údajů, jako jsou finanční nebo zdravotní údaje, které by mohly mít za následek zásadní újmu nebo potíže, pokud by se dostaly do špatných rukou.

IX. Mezinárodní přenosy osobních údajů

Vaše údaje, včetně Vašich osobních údajů, budou odeslány na servery spravované společností Olympus a/nebo jejími poskytovateli služeb/dílčími zpracovateli. Přístupem na Stránky nebo jejich používáním nebo jiným poskytováním údajů nám dáváte souhlas se zpracováním a přenosem údajů, včetně Vašich osobních údajů, do zemí Evropské unie, Japonska, Spojených států a/nebo jakékoli jiné země, v níž je skupina Olympus aktivní a která je uvedena na adrese

https://www.olympus-global.com/company/base/?page=company

X. Propagační e-mailové zprávy

Pokud Vám zasíláme propagační e-maily a Vy si již nepřejete dostávat takové e-mailové zprávy, postupujte podle pokynů k odhlášení uvedených v těchto e-mailech, jsou-li k dispozici. Vaše e-mailová adresa bude odstraněna z našeho marketingového seznamu. Tímto žádáme o poskytnutí přiměřené doby, abychom mohli vyhovět Vaší žádosti.

XI. Informace týkající se osob s trvalým pobytem ve Spojených státech amerických


a. Informace o nezletilých osobách*

Společnost Olympus je pevně odhodlána chránit online soukromí všech návštěvníků svých Stránek, včetně dětí. Zásadou společnosti Olympus je neshromažďovat žádné osobní údaje o dětech do 13 let. Služby společnosti Olympus jsou nabízeny zákazníkům ve věku od 13 let. Pro děti mladší 13 let nejsou určeny žádné programy, služby ani nabídky. Dále můžeme omezit účast na všech soutěžích, losováních nebo propagačních akcích účastníkům, kteří nemají alespoň 18 let.

Nezletilé osoby mladší 18 let mohou požádat o smazání osobních údajů, které nám poskytly prostřednictvím Stránek, zasláním e-mailu se žádostí o smazání na adresu

Americas@olympus.com. Vezměte prosím na vědomí, že i když se přiměřeně snažíme vyhovět těmto požadavkům, smazání Vašich osobních údajů nezaručuje úplné a důsledné odstranění těchto údajů ze všech systémů.

b. Rezidenti státu Kalifornie

Obyvatelé státu Kalifornie mají určitá další práva týkající se našeho používání a zveřejňování osobních údajů. Pouze pro účely této části XI se pod pojmem „osobní údaje“ rozumějí informace, které identifikují konkrétního spotřebitele nebo domácnost, vztahují se k nim, popisují je a mohou být s nimi důvodně spojovány, přímo nebo nepřímo, jak je podrobněji definováno zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů státu Kalifornie z roku 2018.

 1. Můžete požádat o následující informace: (1) kategorie osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili; (2) kategorie zdrojů, ze kterých jsou osobní údaje shromažďovány; (3) obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů(pokud je relevantní); (4) kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme osobní údaje; a (5) konkrétní osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili. Chcete-li odeslat žádost o tyto informace, můžete nám poslat e-mail na adresu DataProtection.Americas@olympus.com
 2. Můžete požádat, abychom My (a naši poskytovatelé služeb) vymazali Vaše osobní údaje. Upozorňujeme, že žádosti o vymazání podléhají určitým omezením, například si můžeme ponechat osobní údaje povolené právními předpisy, například pro daňové účely nebo jiné účely spojené s vedením záznamů, pro účely vedení aktivního účtu, zpracování transakcí a plnění požadavků zákazníků a pro určité další interní obchodní účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Chcete-li odeslat žádost o smazání těchto údajů, můžete Nám poslat e-mail na adresu DataProtection.Americas@olympus.com
 3. Můžete vyjádřit nesouhlas s prodejem Vašich osobních údajů odesláním e-mailu na adresu DataProtection.Americas@olympus.com. Níže uvádíme kategorie osobních údajů, které jsme ve vztahu k Vaší osobě mohli za posledních 12 měsíců prodat.
 4. Za uplatňování Vašich práv podle této části Vás nebudeme diskriminovat.
 5. Jak je uvedeno výše, kalifornské právo vyžaduje, abychom identifikovali před shromažďováním vašich osobních údajů, které o Vás společnost Olympus „prodala“. Chtěli bychom Vás ujistit, že společnost Olympus neprodává ani nepronajímá Vaše informace třetím stranám čistě pro svůj zisk, zprostředkovatelům dat nebo jakýmkoli jiným způsobem než za účelem zlepšení Vaší online zkušenosti a relevance nabídek, které Vám prostřednictvím společnosti Olympus a jinde poskytujeme. Existují situace, kdy společnost Olympus sdílí osobní údaje, aby mohla svým zákazníkům poskytovat personalizované služby nebo přizpůsobené nabídky v zájmu zlepšení jejich online zkušenosti prostřednictvím svých služeb nebo jinde. Činíme tak způsoby, jejichž cílem je rozšířit poskytování zkušenosti Olympus našim zákazníkům v celé řadě různých prostředí. V závislosti na okolnostech a platných smluvních závazcích může být toto sdílení „prodejem“ podle příslušných zákonů a můžete mít právo požadovat, abychom takové sdílení zastavili, jak je podrobněji uvedeno níže. Toto sdílení zahrnuje:
  • identifikátory, jako je skutečné jméno, pseudonym, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor (například identifikátor zařízení; soubory cookie, webové majáky, pixelové značky, identifikátory mobilních reklam a podobné technologie; zákaznické číslo, jedinečný pseudonym nebo pseudonym uživatele; telefonní číslo a další formy trvalých nebo pravděpodobnostních identifikátorů), online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, název účtu a další podobné identifikátory;
  • obchodní informace, včetně záznamů o zakoupených, získaných nebo zvažovaných službách, a další historie nebo tendence nákupního či spotřebitelského chování;
  • informace o aktivitě na internetu a v jiných elektronických sítích, mimo jiné historie Vašeho prohlížení, historie vyhledávání a další informace týkající se Vaší interakce s webovými stránkami, aplikacemi nebo reklamami; a
  • závěry vyvozené z kterékoli z výše uvedených informací za účelem vytvoření Vašeho profilu, který odráží Vaše preference, charakteristiku, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a dovednosti.

Společnost Olympus může vyžadovat potvrzení o pobytu v Kalifornii, než odpoví na jakoukoli žádost podanou v rámci této části. Můžete pověřit jinou osobu (svého „zástupce“) k podání žádosti Vaším jménem zasláním e-mailové zprávy na adresu DataProtection.Americas@olympus.com. Krátce poté, co Vy (nebo Váš zástupce) podáte žádost, budeme Vás kontaktovat (prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou při odesílání Vaší žádosti) s pokyny pro ověření Vašeho požadavku, než tento splníme. Ověříme Vaši totožnost tím, že Vás požádáme, abyste se přihlásili ke svému účtu, pokud jej u Nás máte. V opačném případě, pokud jej nemáte, můžeme požádat o Vaši e-mailovou adresu, číslo některé z posledních objednávek, kterou jste u Nás zadali, nebo poslední čtyři číslice kreditní či debetní karty použité na našich Stránkách. Váš požadavek se pokusíme splnit ihned, jak to bude důvodně možné a v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud máte u Nás účet, můžete také vidět určité osobní údaje (například určité informace o profilu a transakcích) přímo na stránce Vašeho účtu po přihlášení na Stránky. Upozorňujeme, že změny provedené na profilové stránce Vašeho účtu prostřednictvím jedné z našich Stránek se nemusí vždy projevit na jiných Stránkách, které provozujeme.

c. Kalifornský zákon „Shine the Light“ a přímý marketing


Jednou za kalendářní rok máte právo požadovat od společnosti Olympus informace o způsobu, jakým společnost Olympus sdílí určité kategorie Vašich osobních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu třetích stran. Kalifornský občanský zákoník, § 1798.83, Vám poskytuje právo podat žádost společnosti Olympus na její stanovené adrese a obdržet následující informace:

 1. Kategorie osobních údajů, které společnost Olympus zpřístupnila třetím stranám pro účely přímého marketingu třetích stran během předchozího kalendářního roku;
 2. Jména a adresy třetích stran, které tyto informace získaly; a
 3. Nelze-li povahu podnikání třetí strany rozumně určit z názvu třetí strany, příklady produktů nebo služeb jimi uváděných na trh.

Máte nárok na obdržení kopii těchto informací ve standardizovaném formátu, přičemž tyto údaje se nebudou týkat specificky Vaší osoby. E-mailová adresa Olympus pro odeslání takové žádosti je DataProtection.Americas@olympus.com.

Více informací o tom, jak ovlivnit ochranu Vašich osobních údajů a o možnostech, které máte ohledně zájmově orientované reklamy, naleznete na stránkách věnovaných odmítnutí souhlasu (rozhodnutí o neúčasti) iniciativy Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp nebo na www.aboutads.info/choices.

XII. Osobní údaje podléhající evropským zákonům o ochraně osobních údajů


Pokud se nacházíte v Evropské unii, Spojeném království, Švýcarsku a/nebo Vaše osobní údaje jinak podléhají Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů nebo srovnatelné evropské legislativě o ochraně osobních údajů (souhrnně označovaným jako „Evropské směrnice o ochraně osobních údajů“), poskytne Vám tato část další informace o Vašich právech a způsobu, jakým společnost Olympus zpracovává Vaše osobní údaje.

Společnost Olympus je správcem osobních údajů, které jste poskytli přímo nebo které byly jinak shromážděny při používání Stránek. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Olympus není správcem údajů třetích stran, které můžete odeslat na Stránky. Tyto údaje zpracováváme na Stránkách výhradně v roli zpracovatele a v závislosti na rozsahu Vaší činnosti můžete být správcem údajů Vy sami.

a. Práva související se správou Vašich osobních údajů
 • Na základě Evropských směrnic o ochraně osobních údajů máte ohledně svých osobních údajů určitá práva. Pokud byste chtěli požádat o kopii Vašich osobních údajů, které máme v držení, požadovat vymazání Vašich osobních údajů, požádat o jejich aktualizaci a/nebo opravu, případně požádat o poskytnutí kopie Vašich osobních údajů jinému správci osobních údajů, kontaktujte Nás prosím. Budeme se snažit vyřídit Vaši žádost do jednoho kalendářního měsíce od jejího přijetí. Pokud tak nebudeme moci učinit během příslušného kalendářního měsíce, budeme Vás informovat o nejkratší možné době, během které můžeme vyřídit Vaši žádost (nejpozději do tří měsíců od data Vaší žádosti). Podle Evropských směrnic o ochraně osobních údajů existují určité výjimky a omezení těchto práv, která umožňují uchování a zpracování osobních údajů nebo zamezení přístupu k nim. Pokud se tato omezení budou vztahovat na Váš případ, budeme Vás o nich informovat. Vaše osobní údaje používáme, jak je popsáno v tabulce výše.

  Sdílení Vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které nám pomáhají využívat tyto údaje, jak je popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Nástroje sledování (soubory cookie)

  Soubory cookie používáme způsoby popsanými v našem Prohlášení o souborech cookie. Máte možnost blokovat nebo smazat soubory cookie, což způsobí, že Stránky nebudou fungovat správně.

b. Kontaktujte nás

Ke svým osobním údajům můžete přistupovat, stahovat je, měnit nebo upravovat tak, že se na Nás obrátíte. Obrátit se na Nás můžete i v případě, že chcete uplatnit své právo zakázat nám v kteroukoli dobu sdílení Vašich osobních údajů. Kontaktní informace jsou popsány výše v části „Na koho byste se měli obrátit“.

c. Podání stížnosti u dozorového úřadu

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracování Vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto Prohlášení, je v rozporu s právními předpisy. Seznam dozorových orgánů pro ochranu osobních údajů v jednotlivých evropských zemích naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

d. Právní základ

Společnost Olympus má následující právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů:

Typ osobních údajů Právní důvod
Informace, které nám poskytujete
 • výkon práv a plnění povinností společnosti Olympus v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou uzavře se správcem (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
 • shoda se zákonnými povinnostmi společnosti Olympus (dle čl. 6, odst. 1, písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
Informace, které shromažďujeme automaticky
 • legitimní zájmy prosazované společností Olympus (dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Společnost Olympus dospěla k závěru, že tyto oprávněné zájmy nejsou v rozporu se zájmy ochrany osobních údajů nebo základními právy jednotlivců.
 • shoda se zákonnými povinnostmi společnosti Olympus (dle čl. 6, odst. 1, písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Máte-li dotazy týkající se právních důvodů, na základě kterých shromažďujeme Vaše osobní údaje, nebo potřebujete-li podrobnější informace o tomto právním důvodu, kontaktujte Nás prosím na adrese dataprotection@olympus-europa.com

XIII. Osobní údaje podléhající japonským zákonům o ochraně osobních údajů


Na základě japonského zákona o ochraně osobních informací můžete požádat o zpřístupnění svých osobních údajů, jejich opravu, vymazání nebo o jiné opatření týkající se zde uvedených osobních údajů. V části „Personal Information Inquiry“ (Dotaz na osobní údaje) naleznete informace o postupu pro udělení souhlasu se „žádostmi o zpřístupnění“ na lince/v oddělení služby pro zákazníky.

https://www.olympus-global.com/products/contact/privacy.html

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country