Evident LogoOlympus Logo

Sondy a převodníky

Sondy a adaptéry společnosti Olympus představují vysoce kvalitní inspekční zařízení, která jsou dostupná v širokém spektru frekvencí, konfigurací, typů konektorů a kabelů. Všechny naše sondy a adaptéry jsou odlehčené, ale pevně konstruované. Zkušenost společnosti Olympus v oblasti navrhování a výroby sond a adaptérů pro nedestruktivní zkoušení nám umožňuje nabízet zařízení, která přesahují požadavky mnoha inspekcí po celém světě. Nabízíme řadu sond pro defektoskopii, měření tloušťky a průzkum materiálu. Navíc společnost Olympus poskytuje projektové služby a může navrhnout řešení použití vhodné sondy přímo pro zákazníka, aby splnily požadavky na jím požadovanou aplikaci.

Promluvte si s odborníky

Ultrazvukové sondy a sondy vířivých proudů

Ultrasonic Transducers

Ultrasonic transducers are used for applications as diverse as flaw detection, thickness gaging, materials research and medical diagnostics. More than 5000 ultrasonic transducer types come in many styles, element diameters, frequencies, and connector styles.

Zobrazit produkt

Eddy Current Probes

Eddy current probes consist of the acquired brands of Nortec and NDT Engineering. We offer more than 10,000 standard and custom designed eddy current probes, standard references, and accessories.

Zobrazit produkt

Probes for Tube Inspection

Probes for tube inspection are lightweight but solidly constructed eddy current, remote field, magnetic flux leakage, and IRIS ultrasound. These probes are used for ferromagnetic or non-ferromagnetic tube inspection applications.

Zobrazit produkt

Phased Array Probes

Phased array application-specific probes have a range from 0.5 MHz to 18 MHz and may come with 16, 32, 64, or 128 elements. Special probes may have up to hundreds of elements.

Zobrazit produkt

BondMaster Probes

BondMaster probes include a wide variety of versatile probes such as pitch-catch, MIA (mechanical impedance analysis), and resonance probes.

Zobrazit produkt

Eddy Current Array Probes

Eddy Current Array probes are for corrosion detection, friction stir weld inspection, and surface and sub-surface detection accelerate the inspection process.

Zobrazit produkt

Často kladené dotazy ohledně sond pro nedestruktivní zkoušení

Co jsou sondy vířivých proudů?

Sondy vířivých proudů jsou typem nástroje pro nedestruktivní zkoušení. Střídavý proud proudí cívkou v sondě vířivých proudů a vytváří oscilační magnetické pole. Při použití na vodivých materiálech, jako je např. kovová součástka, proudí kovem kruhový průtok elektronů. Ten naopak generuje svoje vlastní magnetické pole, které reaguje s cívkou v sondě. Defektoskop na bázi vířivých proudů interpretuje tyto signály tak, aby inspektor mohl identifikovat potenciální defekty nebo vady.

K čemu se používá měnič?

Měniče se používají k přeměně elektrické energie na energii akustickou - ultrazvuk. Vysílají do zkušebního vzorku vysokofrekvenční zvuk a následně přijímají echa. Tuto informaci předají do defektoskopu, který převede signály do informací, jež mohou inspektorovi pomoci zjistit vady.

Jak měnič funguje?

Ultrazvukový měnič převádí impuls elektrické energie z defektoskopu na mechanickou energii ve formě akustických vln, které prochází zkoušenou částí. Měnič převede akustické vlny, jež se vracejí se od dané části, na impuls elektrické energie, který defektoskop umí zpracovat a zobrazit. Měnič v podstatě funguje jako reproduktor a mikrofon, kdy generuje a přijímá impulsy akustických vln na frekvencích, které jsou mnohem vyšší, než dokáže zachytit lidské ucho.

Videa o sondách pro nedestruktivní zkoušení

Duální sondy D7912 a D7913 10 MHz  

Video, které představuje duální sondy D7912 a D7913 10 MHz a přináší náhled na to, jak vám tyto pokročilé výrobky mohou pomoci při plnění náročných požadavků na zkoušení.

BondMaster™ 600 pro zkoušení lepených spojů: jak nakonfigurovat Pitch-catch sondy pro detekci rozlepení.

Pitch-catch sondy jsou ideální pro detekci odlepení potahu od jádra v kompozitové voštině. Zjistěte, jak vám přístroj BondMaster 600 může pomoci nakonfigurovat vaše sondy

BondMaster 600 - Intuitive Bond Testing

BondMaster 600: How to Configure Pitch-Catch Probes for Disbond Detection

In the following video, Product Manager Tommy Bourgelas explains how to configure pitch-catch probes for disbonds using the BondMaster 6000

Webinář – mnohá využití pokročilých technologií pro ultrazvukové zkoušení

Tento webinář vám nabídne přehled různých využití pokročilé ultrazvukové inspekční technologie.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country