Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Základy zobrazování – úvod

Konvenční ultrazvukové přístroje i ultrazvukové přístroje využívající technologii phased array generují zvukové vlny o vysoké frekvenci a používají je ke kontrole vnitřní struktury zkoušeného dílu nebo k měření jeho tloušťky, přičemž oba tyto typy přístrojů využívají stejné základní zákony fyziky, jimiž se řídí šíření zvukových vln. Na podobných principech funguje znázornění ultrazvukových dat pořízených oběma ultrazvukovými technologiemi.

Konvenční ultrazvukové přístroje pro nedestruktivní testování (NDT) běžně obsahují buď jeden aktivní prvek, který generuje a přijímá vysokofrekvenční zvukové vlny, nebo dva spárované prvky, z nichž jeden je vysílačem a druhý přijímačem. Typický přístroj sestává z jednokanálového generátoru impulzů a přijímače, které generují a přijímají ultrazvukový signál, a integrovaného systému pro pořizování digitálních dat, který spolupracuje s palubním displejem a modulem měření. U modernějších jednotek lze využívat více kanálů generátoru impulzů a přijímače spolu se skupinou snímačů za účelem zvýšení zóny pokrytí a vyhodnocení odlišných hloubek nebo orientací vad. Zajistit lze také alarmové výstupy. U pokročilejších systémů je možné konvenční ultrazvukový systém sloučit s polohovacími kodéry, řídicími jednotkami a softwarem a udělat z nich součást systému zobrazování.

Naopak přístroje využívající technologii phased array jsou již od základu vícekanálové, protože musejí vytvářet budicí struktury (fokální zákony) pro sestavy snímačů, které jsou osazeny 16 až 256 měniči (prvky). Na rozdíl od běžných defektoskopů systémy využívající technologii phased array umějí zobrazit zvukový svazek z jedné sondy s různými úhly lomu podél lineární dráhy nebo dynamicky zaostřit v několika různých hloubkách, čímž se zvyšuje flexibilita i kapacita nastavení kontrol. Tato přidaná funkce, spočívající v generování většího počtu drah snímače v rámci jedné sondy, poskytuje při detekci obrovskou výhodu a přirozeně umožňuje kontrolu „vizualizovat“ vytvořením zobrazení zóny, v níž se kontrola provádí. Zobrazování pomocí technologie phased array poskytuje uživateli schopnost vidět změny od jednoho bodu k druhému a odezvy vady pod větším počtem úhlů, což může pomoci při rozlišování vad a určování jejich velikostí. I když tato metoda může kvůli své podstatě vypadat složitě, ve skutečnosti usnadňuje stále se zvětšující pokrytí kontrol kvalitnější detekcí, aniž by bylo nutné používat složité přípravky a větší počty snímačů, které jsou často zapotřebí při použití běžných metod kontroly pomocí ultrazvukového testování.

Následující kapitoly dále vysvětlují základní formáty znázornění výstupů u běžných přístrojů a přístrojů využívajících technologii phased array.

Pokračování
Data A-skenu >>

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country