Evident LogoOlympus Logo

Průmyslové spektrometry

Společnost Evident nabízí celou řadu kompaktních ručních a stolních analyzátorů na principu rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF), aby vám nabídla možnost provádět analýzu všude tam, kde potřebujete. Naše XRF analyzátory poskytují rychlou, přesnou a nedestruktivní analýzu chemického složení.

Přenosné XRF analyzátory lze používat přímo na místě v různých průmyslových odvětvích, což přináší možnost získání výsledků laboratorní kvality i v terénu. Pro svoji rychlost se technologie XRF také velmi dobře hodí pro automatizované nebo nepřetržité zkoušení ve výrobní lince. Nabízíme XRF analyzátory konstruované ke konkrétním účelům, určené pro začlenění do výrobní linky. Všechny naše XRF analyzátory nabízejí rychlost, výkonnost, přesnost a snadné použití pro širokou škálu možností uplatnění v oblasti charakterizace materiálů.

Obraťte se na odborníky

Zkoušení technikou rentgenové fluorescence (XRF)

Vanta Max a Core

Ruční XRF analyzátory

Naše ruční XRF analyzátory poskytují rychlou, přesnou a nedestruktivní identifikaci slitin a prvkovou analýz od hořčíku až po uran. Rychlé výsledky získáte přímo na místě a ty vám pak pomáhají stanovit další postup vždy a všude, kde je potřeba. Mezi oblasti jejich použití patří identifikace slitin kovů pro účely řízení kvality, pozitivní materiálová identifikace, třídění kovového odpadu, zjišťování geochemického složení při těžebním průzkumu a při řízení tříd, screening nebezpečných prvků, zkoušky spotřebního zboží, zkoušky pro zajištění shody se směrnicí RoHS a také analýza vzácných kovů.

Kompaktní a přenosné XRF analyzátory

Stolní XRF analyzátory

Stolní XRF analyzátory jsou kompaktní, stylové a skvěle se hodí do předváděcích a výstavních prostorů. Lze je využít pro zkoušení drahých kovů v klenotnictvích a zastavárnách.

Vanta iX

XRF analyzátory do výrobní linky

XRF analyzátory určené k začlenění do výrobní linky umožňují provádět bezchybnou kontrolu kvality slitinových trubek, tyčí a sochorů pomocí automatizované identifikace materiálů a prvkové analýzy přímo ve výrobní lince. Nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přináší optimalizaci průmyslových procesů a zajišťuje vyšší produktivitu a efektivnější řízení kvality.

XRF analýza – Často kladené otázky

K čemu se XRF analýza používá?

XRF analyzátory se používají tam, kde je třeba zjišťovat chemické složení materiálů nebo třídu slitiny vzorků. Díky možnosti přenesení laboratorní techniky do terénu lze analyzovat vzorky, které jsou příliš velké, i vzorky, jejichž doprava do laboratoře by byla neúměrně nákladná či vůbec nebyla možná. Analýza prováděná přímo na místě navíc poskytuje informace v reálném čase a umožňuje tak činit rychlá rozhodnutí.

Kolik XRF analyzátor stojí?

Na cenu XRF analyzátoru má vliv mnoho faktorů, například typ použitého detektoru (PIN detektor nebo křemíkový driftový detektor), velikost detektoru rentgenového záření, materiál anody i příslušenství. Nejlepším způsobem k tomu, jak určit cenu, je stanovit, které prvky potřebujete měřit. Více informací o cenách XRF analyzátorů zjistíte zde. O pomoc s výběrem vhodného analyzátoru požádejte místního zástupce společnosti Evident.

Co dokáže XRF analyzátor detekovat?

Naše ruční XRF analyzátory dokáží změřit prvky počínaje hořčíkem (Mg) až po uran (U). XRF analyzátor můžete namířit na téměř cokoli a získáte výsledek. Mezi běžné oblasti použití analyzátorů patří třídění kovového odpadu, identifikace tříd slitin, řízení kvality (QC) v kovovýrobě, geologický průzkum a těžba nerostů. Pomocí XRF technologie lze provádět zkoušky na široké škále průmyslových materiálů, například cementu nebo uhlí, i materiálů pro použití v domácnosti, například šperků, nátěrových barev a spotřebního zboží.

Potřebujete XRF analyzátor zkalibrovat?

Většina uživatelů zjistí, že dodávaná kalibrace analyzátorů Vanta™ XRF pro analýzu v terénu je vyhovující bez potřeby jakéhokoli dalšího nastavení. Technologie Axon Technology™, použitá v každém analyzátoru, vykazuje reprodukovatelnost mezi testy v čase i napříč širokým rozsahem teplot.

Zdroje informací pro XRF analyzátory

Zjistěte, jakým způsobem se XRF analyzátory používají k řízení kvality materiálu ve výrobě.

Objevte, jak se XRF analyzátory používají k získání přesné prvkové analýzy vzácných kovů, včetně zlata, platiny, stříbra a rhodia.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country