Evident LogoOlympus Logo

Úvod do R/D Tech sond pro apl. fázového pole

Společnost Olympus nabízí širokou škálu sond phased array (PA sond) s piezokompozitní technologií vhodných pro všechny druhy kontrol a prohlídek prováděných technikou ultrazvukového zkoušení phased array (PAUT). Standardní PA sondy Olympus, které jsou zde popsané, se dělí do třech typů:

  • Úhlové sondy
  • Sondy s integrovaným klínem
  • Imerzní sondy
Další typy sond vám můžeme vytvořit na míru přesně podle vašich potřeb. Ultrazvukové zkoušení pomocí sond phased array se rychle stává preferovanou metodou NDT zkoušení, protože je efektivní, spolehlivé a bezpečnější než některé jiné alternativní metody. V průmyslu se nejčastěji používají lineární sondy phased array. Jednou z nejdůležitějších charakteristik, které definují sondy phased array, je aktivní apertura sondy (celková délka elementů v aktivní rovině). Všechny sondy, od duálních sond pro zkoušení svarů po PA sondy pro zkoušení koroze, poskytují vysokou rychlost skenování, ostré zobrazení a přesné výsledky zkoušení.

Promluvte si s odborníky

Loading...
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.Sorry, this page is not available in your country