Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Popis charakteristik jednoměničového snímače

Ultrazvukové snímače pro nedestruktivní testování (NDT) jsou za normálních okolností popsány výrobcem v souladu s postupy stanovenými odvětvovou normou, jako je například ASTM E1065. Obvykle budou pro zdokumentované podmínky otestovány a zaznamenány citlivost snímače, tvar vlny a spektrum frekvencí. Typický formulář popisující charakteristiky snímače je uveden níže.

Pokračování Co je struktura array?Výukový materiál k tloušťkoměru – další kapitola
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country