Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Nastavení fokálních zákonů pro lineární sken

Aby bylo možné plně využít výhody lineárních skenů v režimu array, používá se minimálně 32 měničů. Ještě běžnější je použití 64 měničů. Více měničů umožňuje, aby větší apertury byly krokovány napříč sondou a zajišťovaly větší citlivost, vyšší kapacitu zaostření a širší oblast kontroly. V přístroji je třeba zadat základní charakteristiky sondy a klínu, buď ručně, nebo pomocí automatického rozpoznání sondy. Kromě nastavení obvyklých u typického ultrazvukového testování (UT) pro generátor impulzů, přijímač a nastavení ohraničení pro měření musí uživatel také stanovit charakteristiky paprsku snímače a elektronického natáčení (fokální svazek).

Vstupy požadované od uživatele:

  • Rychlost v materiálu
  • Počet měničů (počet měničů použitých k vytvoření apertury sondy)
  • První měnič, který se má použít pro skenování
  • Poslední měnič elektronického rastru
  • Vzdálenost mezi měniči (krok) (definuje, jak se definovaná apertura pohybuje napříč sondou)
  • Požadovaná hloubka ohniska, která musí být nastavena tak, aby byla menší než délka blízkého pole (N), aby se ohnisko vytvořilo efektivně
  • Úhel kontroly

Pokračování
Lineární skeny získané pomocí přímého svazku>>

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country