Evident LogoOlympus Logo

Řešení pro měření tlouštěk a zjišťování vad

Řešení Olympus pro nedestruktivní testování (NDT) nabízí nejnovější technologii k provádění kontrol. Naše rozsáhlé portfolio defektoskopů, tloušťkoměrů, snímačů, sond a dalších zařízení disponuje softwarem, který budete potřebovat k tomu, abyste splnili globální požadavky na provádění kontrol. Naše produkty lze používat k detekci a charakterizaci defektů v širokém spektru materiálů, jako jsou například kovy, plasty a keramické materiály, kde vám pomohou splnit nároky kladené na výkon a bezpečnost. Naše řešení a zařízení pro NDT jsou univerzální a vyznačují se mnoha parametry měření, které vám umožní provádět potřebné testování. Naším cílem je také to, aby byl software snadno použitelný. Pokud však chcete získat více informací o produktech, které dodáváme, naše výuková videa poskytují odborný přehled zařízení pro NDT, která najdete na našich stránkách.

Poraďte se s odborníky

Zařízení pro nedestruktivní zkoušení

Defektoskopy / Defektoskopy Phased Array

Naše úplná řada přenosných ultrazvukových (UT) defektoskopů nabízí špičkové funkce a kapacity pro zjišťování diskontinuit či jiných závad. Nabízíme řadu softwarů, měřicích funkcí a specializovaných možností použití pro detekci vad zahrnující lokalizaci a uřčení velikosti skrytých trhlin, dutin a podobných diskontinuit ve svarech, výkovcích, turbínách a dalších strukturálních součástech.

Tloušťkoměry

Společnost Olympus je předním dodavatelem tloušťkoměrů pro přesné měření téměř všech materiálů. Tloušťkoměry nabízí řadu funkcí, které zajišťují vylepšený výkon. Ultrazvukový tloušťkoměr dokáže změřit prakticky jakékoliv materiály, včetně plastů, kovů, kovových kompozitů, gumy a vnitřně zkorodovaných materiálů.

Snímače a sondy

Naše vysoce kvalitní sondy a snímače jsou nabízeny s různými frekvencemi, konfiguracemi a typy konektorů a kabelů, které vám pomohou splnit i ty nejnáročnější požadavky na kontrolu. Pokud nemůžete najít sondu nebo snímač, které by odpovídaly vašemu použití, požádejte nás o zakázkovou konfiguraci.

Průmyslové skenery

Průmyslové skenery

Průmyslové skenery XY (motorizované a ruční) a skenery pro ruční kontrolu poskytují spolehlivý a přesný výkon v řadě náročných průmyslových aplikací, kde jsou skenery používány za účelem zlepšení kvality a snížení nákladů. Skenery Phased Array a příslušenství, jako např. ovladače motoru a vodní čerpadla, doplňují řadu skenerů společnosti Olympus.

Systémové vybavení pro nedestruktivní zkoušení (NDT)

Systémové vybavení pro nedestruktivní zkoušení (NDT)

Průmyslové přístroje společnosti Olympus jsou uznávané jako vysoce výkonné jednotky pro pořizování dat. Používáme je my jako součást našich kontrolních systémů, a stejně tak i různí partneři po celém světě, kteří nabízejí integraci systémů.

Často kladené dotazy týkající se řešení pro nedestruktivní zkoušení

Proč je nedestruktivní zkoušení (NDT) důležité?

Důležitost nedestruktivního zkoušení (NDT) spočívá v tom, že pomáhá zajistit bezpečnost a spolehlivost v mnoha odvětvích. Pomocí zařízení pro NDT, jako jsou například defektoskopy, můžete určit polohu a velikost povrchových i podpovrchových vad a defektů v materiálu. Tyto zkoušky lze například provádět u oceli používané při navrhování a stavbě mostů, letadel, motorových vozidel, potrubí atd. Skryté vady mohou představovat značné riziko z hlediska bezpečnosti, takže používání NDT k zajištění maximálního výkonu je v průběhu času důležité.

Jak jednotlivé techniky NDT fungují?

Společnost Olympus se specializuje na pět často používaných metod nedestruktivního zkoušení (NDT): vířivé proudy, vířivé proudy v režimu array, konvenční ultrazvuk, technologie Phased Array a technologie Phased Array s využitím metody celkového zaostření (TFM) / digitalizace kompletní matice (FMC).

 • Vířivé proudy: využívají elektromagnetickou indukci k detekci a charakterizaci povrchových a podpovrchových vad.
 • Vířivé proudy v režimu array: umožňují elektronicky řízený pohon několika cívek, které detekují vířivé proudy, pro dosažení vyšší rychlosti a kvality dat.
 • Ultrazvuk: využívá krátké ultrazvukové vlny v pulzním režimu k detekci vnitřních vad nebo charakterizaci materiálů.
 • Technologie Phased Array: svazek z jednotlivých měničů lze elektronicky směrovat, zaostřovat a skenovat pomocí sestavy jediné sondy.
 • TFM/FMC: u metody FMC je jeden prvek-měnič excitován pulzem a všechny další prvky sondy přijímají odražené signály; tento proces se opakuje pro všechny prvky. TFM je metoda pro zpracování dat.

Může být NDT použito ke zjišťování mechanismů škod a hodnocení zbytkové životnosti materiálu?

Metody NDT je možné použít k identifikaci a zjišťování nejrůznějších mechanismů škod, které se v průběhu času vyskytnou, jako jsou:

 • Koroze
 • Tvoření prasklin
 • Korozní praskání (SCC)
 • Koroze ve vlhkém prostředí sulfanu (H2S)
 • Běžné škody jako je puchýřkování
 • Stupňovité praskání
 • Vodíkové praskání (HIC)
 • Napětím orientované praskání indukované vodíkem (SOHIC)
 • Sulfidické praskání pod napětím (SSC)
 • Vysokoteplotní vodíková koroze (HTHA)
 • A mnoho dalších

U většiny z uvedených mechanismů škod poskytují metody NDT, jako jsou ultrazvukové zkoušky nebo zkoušky vířivými proudy (ECT), kvantitativní informace, které pomáhají při výpočtu zbytkové životnosti součástí nebo sledování známých existujících vad v průběhu času.

Videa pro řešení nedestruktivního zkoušení

Použití ultrazvukových technologií NDT při kontrolách na železnici

Objevte, jak lze ultrazvukové technologie NDT využít k posouzení efektivity a detekci vad u vlaků, kolejí a souvisejících materiálů, a tímto způsobem zlepšit výkon.

Webinář – různá využití pokročilých technologií ultrazvukového testování při výrobě, výstavbě a údržbě potrubí

Tento webinář se zaměřuje na různé výhody a nevýhody využívání technologií pro ultrazvukovou kontrolu v různých odvětvích.

Použití technologií NDT při kontrolách mostů

Toto video se zaměřuje na využití technologií NDT ke kontrolám stavu mostních konstrukcí. Podívejte se, jak mohou detektory a sondy kontrolovat stavební materiál, zda neobsahuje podpovrchové vady.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country