Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Sekvenční uspořádání fokálních zákonů

Jak již bylo uvedeno, svazky při využití technologie phased array se generují aktivací jednotlivých měničů sondy nebo skupin měničů v konkrétním obrazci. Přístroje využívající technologii phased array generují tyto obrazce podle informací, které zadá uživatel.

Software označovaný jako kalkulátor fokálních zákonů vytvoří konkrétní doby zpoždění pro odpal každé ze skupin měničů za účelem generování požadovaného tvaru svazku pomocí interakce vln při uvážení charakteristik sondy a klínu a také geometrie a akustických vlastností zkoušeného materiálu. Naprogramovaná posloupnost aktivací impulzem zvolená operačním softwarem přístroje následně ve zkoušeném materiálu vyprodukuje velký počet jednotlivých vlnoploch. Tyto vlnoplochy se skládají konstruktivním a destruktivním způsobem a vytvářejí jedinou primární vlnoplochu, která postupuje testovaným materiálem a odráží se od trhlin, nespojitostí, koncových ech a dalších rozhraní materiálu jako jakákoli jiná konvenční ultrazvuková vlna. Svazek lze dynamicky natáčet pod různými úhly, s různými ohniskovými vzdálenostmi a velikostmi ohniskových bodů takovým způsobem, že jedna sestava sondy je schopná vyšetřit zkoušený materiál ze všech možných hledisek. K natáčení svazku dochází velmi rychle, takže skenování pod větším počtem úhlů nebo s různými ohniskovými hloubkami lze provádět ve zlomku sekundy.

Pokračování Tvarování svazkuVýukový materiál k tloušťkoměru – další kapitola
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country