Evident LogoOlympus Logo

OEM řešení

Přístrojové vybavení pro kontroly za účelem pozitivní materiálové identifikace (PMI) je nepostradatelnou součástí kontroly kvality slitinových dílů prováděné na místě při kontrole ropy a plynu. Naše přístroje vám pomohou provést analýzu pro zjištění přesného chemického složení a identifikovat slitiny pro účely PMI v mnoha oblastech použití, a to včetně kontrol potrubí, ventilů, svarů, dílů a tlakových nádob.

Společnost Evident nabízí širokou škálu možností: naše procesní a ruční XRF analyzátory lze používat k analýze závad mechanické neporušenosti a přesné identifikaci a třídění dle chemického složení. XRF technologie je ideální pro rychlé kontroly slitinových dílů prováděné v provozu za účelem zjišťování koroze. Skupina analyzátorů Vanta, pracujících na principu rentgenové fluorescence (XRF), nabízí ruční přístroje pro rychlé, nedestruktivní procesní zkoušení. Přístroje Evident vám mohou pomoci v dodržování požadavků normy API RP578, implementaci programu materiálové bezpečnosti, zamezení selhání součástí a zachování bezpečnosti ve výrobním závodu. Kontaktujte nás a dozvíte se více.

Obraťte se na odborníky

Přístrojové vybavení pro pozitivní materiálovou identifikaci

Ruční XRF analyzátor

Vanta

Řada ručních XRF analyzátorů Vanta™ sestává z našich nejnovějších a nejvýkonnějších ručních XRF přístrojů, poskytující rychlou a přesnou analýzu prvků zákazníkům, kteří potřebují získávat výsledky laboratorní kvality v terénu. Analyzátory jsou konstruovány jako odolné, se stupněm krytí IP55 nebo IP54 a jsou podrobeny zkoušce odolnosti proti pádu, aby byla zaručena delší doba provozuschopnosti a nižší náklady na vlastnictví.

Xpert pro zajištění bezpečnosti spotřebitelů / RoHS

Analyzátor Vanta pro PMI

Ruční XRF analyzátory Vanta pro pozitivní materiálovou identifikaci poskytují vysoce specifické informace o chemickém složení, na jejichž základě lze rychle a přesně určit třídu slitiny a zajistit, aby v kritických místech byla použita vždy správná slitina.

Zdroje informací k přístrojovému vybavení pro pozitivní materiálovou identifikaci

Predikce prouděním urychlené koroze

Ruční XRF analyzátor Vanta pro predikci prouděním urychlené koroze (FAC)

Uhlíkové oceli obsahující malé množství chromu (Cr) v procesních potrubních systémech výroby elektřiny jsou náchylné k prouděním urychlené koroze. Monitorování obsahu chromu pomocí ručních XRF analyzátorů Vanta je pro predikci doby životnosti potrubí nezbytné.

Zajištění bezpečnosti ve výrobním závodu

XRF – rychlý způsob pro zajištění bezpečnosti ve výrobním závodu

V ropném a plynárenském průmyslu, chemickém průmyslu a energetice je prevence úniků a rozlití způsobených selháním komponent obzvláště důležitá. Spolehlivý a komplexní program pozitivní materiálové identifikace (PMI) je nepostradatelným prvkem pro zajištění bezpečnosti ve výrobním závodu. Ruční analyzátory fungující na principu rentgenové fluorescence (XRF) se dobře hodí pro rychlá a snadná PMI měření a poskytují nákladově efektivní způsob prevence selhání komponent a udržování bezpečnosti ve výrobním závodu.

NDT

Základy rentgenové fluorescence (XRF) pro pozitivní materiálovou identifikaci

Shrnutí, jak je technologie XRF používána pro pozitivní materiálovou identifikaci (PMI) a kontrolu svarů v ropném a plynárenském průmyslu. Jsou uvedeny zkušební metody, podrobnosti týkající se vzorků a strategie a nástroje pro správu dat.

Postupy pro PMI

API 578 101: Normy, pokyny a doporučené postupy pro PMI

Získejte přehled o normách,pokynech a doporučených postupech API RP578 Amerického ústavu pro ropu, jejichž cílem je snížit pravděpodobnost katastrofických událostí v ropném a plynárenském průmyslu.Tyto postupy se zavádějí formou efektivního využití programu na ověřování materiálů, školení a vzdělávání, tvorby a evidence protokolů.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country