Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Přehled

Kromě kalibrace rychlosti a nuly popsané v předchozí části vyžadují ultrazvukové tloušťkoměry řadu hardwarových a softwarových nastavení, která ovlivňují tvar a velikost výstupního zvukového impulsu, způsob zpracování a časování přijatých ech. Tato nastavení se mění v závislosti na výběru snímače a typu měřeného materiálu a rozsahu tloušťky. V některých případech se tyto parametry nastavují automaticky pomocí softwaru pro rozpoznávání sond, zejména v případě korozních měřidel. V mnoha dalších případech může operátor jednoduše vyvolat předprogramované nastavení měřidla, které zahrnuje příslušná nastavení pro konkrétní použití. Pokročilá měřidla však také umožňují uživateli upravit parametry nastavení a vytvořit optimalizovaná nastavení podle potřeby pro použití, která nejsou jinak pokryta.

Vlastní nastavení se obvykle používají v případech, kdy požadavky na měření konkrétní aplikace nejsou optimálně splněny jedním ze standardních nastavení dostupných v měřidle.

Nastavení tohoto typu by měl provádět pouze kvalifikovaný technik, který je obeznámen se základní teorií ultrazvukového měření a interpretací průběhů ultrazvukových vln. Mnoho z těchto úprav je interaktivních a všechny mají vliv na rozsah měření a/nebo jeho přesnost. Ve většině případů by se úpravy neměly provádět bez monitorování průběhů vln pomocí vestavěných displejů zobrazujících průběhy vln nebo pomocných programů. Při vytváření vlastního nastavení pro konkrétní použití je navíc nutné před sběrem dat ověřit charakteristiky referenčních standardů představujících materiál a rozsah tloušťky, které se mají měřit.

Následující část pojednává o některých nastavitelných parametrech nastavení, které se běžně vyskytují v pokročilých ultrazvukových měřidlech. Upozorňujeme, že ne všechny tyto úpravy budou nezbytně k dispozici v daném modelu.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country