Evident LogoOlympus Logo

Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Back to Resources

Měření tloušťky ultrazvukem je běžně používaná nedestruktivní technika měření tloušťky materiálu z jedné strany. Lze tak měřit téměř cokoli, ať už je to výrobek z kovu, plastu, kompozitu, keramiky, skla, sklolaminátu nebo gumy. Tento výukový materiál poskytuje základní úvod do teorie a praxe měření tloušťky pomocí ultrazvuku pro nováčky i zkušenější uživatele, kteří by si problematiku chtěli zopakovat. Pokrývá základní ultrazvukovou teorii, jak ultrazvuková měřidla fungují a jak se používají, a pojednává o řadě konkrétních aplikací těchto měřidel. Další referenční informace včetně slovníku pojmů najdete v příloze.

1.0 Úvod do měření tloušťky ultrazvukem

1.1 Úvod
1.2 Výhody ultrazvukového měření
1.3 Historie měření tloušťky ultrazvukem

1.4 Druhy zařízení
1.5 Teorie fungování měřidla

2.0 Ultrazvukové snímače pro měření tloušťky

2.1 Snímače pro měření tloušťky
2.2 Stavba snímače
2.3 Charakteristiky svazku

2.4 Výběr snímače

3.0 Režimy měření

3.1 Jak ultrazvukové tloušťkoměry fungují?

4.0 Kalibrace ultrazvukového tloušťkoměru

4.1 Co je kalibrace ultrazvukového tloušťkoměru?
4.2 Kalibrace rychlosti a nuly
4.3 Kalibrační certifikace

5.0 Co vzít v úvahu při nastavování tloušťkoměru

5.1 Přehled nastavení tloušťkoměru
5.2 Časté úpravy nastavení tloušťkoměru

6.0 Měření skrz nátěry

6.1 Přesné ultrazvukové měření pro měření nátěrů

7.0 Faktory ovlivňující měření

7.1 Faktory, které mohou mít vliv na testování

8.0 Mimořádné podmínky

8.1 Jak používat ultrazvukový tloušťkoměr v mimořádných podmínkách

9.0 Typické případy využití ultrazvukového tloušťkoměru

9.1 Ultrazvukové měření tloušťky – Kovy
9.2 Ultrazvukové měření tloušťky – Koroze
9.3 Ultrazvukové měření tloušťky – Plasty
9.4 Ultrazvukové měření tloušťky – Ostatní materiály

10.0 Přílohy

10.1 Rychlost zvuku v materiálu
10.2 Schémata rozsahů snímačů
10.3 Slovník pojmů souvisejících s určováním tloušťky pomocí ultrazvuku

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country