Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Transducer Types

Všechny snímače, které se běžně používají s ultrazvukovými tloušťkoměry, obsahují ve svém pouzdru vibrační keramický měnič, dělí se však do čtyř obecných kategorií podle konstrukce.

Kontaktní snímače: Jak název napovídá, kontaktní snímače se používají v přímém kontaktu s testovaným dílem. Tenký tvrdý ochranný plech chrání aktivní měnič před poškozením při běžném používání. Měření pomocí kontaktních snímačů jsou často ta nejjednodušší a obvykle jsou první volbou pro většinu běžných měření tloušťky, pokud se ovšem nejedná o korozní měření.

Snímače Delay Line (s předsádkou): Snímače Delay Line mají mezi aktivním měničem a testovaným dílem válec z plastu, epoxidu nebo taveného křemene, který se označuje jako předsádka. Hlavním účelem jejich použití je měření tenkého materiálu, kde je důležité oddělit obnovení budicího impulsu od koncového echa. Předsádka může být použita jako tepelný izolátor, který chrání měnič snímače citlivý na teplo před přímým kontaktem s horkými testovanými kusy. Předsádku lze také tvarovat, aby se zlepšila interakce zvukových vln s ostře zakřivenými nebo omezenými prostory.

Imerzní snímače: Imerzní snímače používají k přenosu zvukové energie do testovaného tělesa vodní sloupec nebo lázeň. Mohou být použity pro měření na lince nebo v průběhu výroby u pohybujících se produktů, pro skenující měření nebo pro optimalizaci přenosu zvukové energie do ostrých záhybů, drážek nebo kanálů.

Dvouměničové snímače: Dvouměničové snímače, nebo jednoduše „duály“, se používají hlavně pro měření drsného, zkorodovaného povrchu. Obsahují samostatné vysílací a přijímací měniče namontované na předsádku v malém úhlu, aby zaostřily zvukovou energii na zvolenou vzdálenost pod povrchem testovaného kusu. Ačkoli měření s duály někdy není tak přesné jako u jiných typů snímačů, obvykle poskytují výrazně lepší vlastnosti v aplikaci mapování koroze.

Pokračujte na Stavba snímačůDalší kapitola výukového materiálu k tloušťkoměru
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country