Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

What is Ultrasonic Thickness gauge calibration?

Kalibrace tloušťkoměru

Ultrazvukový měřič měří tloušťku testovaného kusu pomocí velmi přesného měření času odezev-ech. Aby bylo možné tato měření času převést na měření vzdálenosti, musí být v přístroji naprogramována rychlost zvuku v testovaném materiálu a také jakékoli potřebné odsazení nuly, které se vyžaduje podle přístroje, typu snímače nebo tvaru echa. Tento proces se obvykle označuje jako kalibrace měřidla. Přesnost jakéhokoli ultrazvukového měření je pouze tak dobrá jako přesnost a péče věnovaná kalibraci. Nesprávná kalibrace bude mít za následek nepřesné odečty hodnot tloušťky. Dobrou zprávou je, že kalibrace je obvykle jednoduchý proces.

Do měřidla lze uložit a rychle vyvolat mnoho různých kalibrací pro různé materiály a snímače. Je důležité pamatovat na provedení nové kalibrace nebo na nastavení již uložené vhodně naprogramované kalibrace v případě, že se mění testovaný materiál nebo snímač, nebo pokud se významně mění teplota testovaného materiálu. Doporučujeme také provádět pravidelné kontroly na vzorcích známé tloušťky, abyste ověřili, že měřidlo funguje správně, a to zejména u klíčových měření.

Tabulka pro kalibraci ultrazvukového tloušťkoměru

Při použití ultrazvukových tloušťkoměrů závisí rychlost zvukové energie použité k měření tloušťky na testovaném materiálu. V následující tabulce najdete rychlost zvuku v různých materiálech:

Materiál Rychlost (m/s)
Olovo 1160–1320
Hliník 3040–6420
Beton 3200–3700
Dřevo 3300–5000
Měď 3560–3900
Cihla 3600–4200
Železo 3850–5130
Sklo 3950–5000
Ocel 4880–5050

Tyto informace můžete použít k určení doby přenosu impulzu k zajištění a udržení přesných hodnot tloušťky.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country