Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Precision Ultrasonic Gauging - Metals

Ultrazvukové tloušťkoměry lze použít k měření široké škály kovaných, válcovaných, obráběných, odlévaných nebo extrudovaných kovových výrobků v rozsahu tloušťky asi od 0,2 mm (0,008 palce) až do 500 mm (20 palců) v závislosti na struktuře zrn.

Jaké kovy lze pomocí ultrazvukových měřidel měřit?

Některé běžné příklady kovů, které lze měřit, jsou uvedeny níže.

Trubky a nádrže: měřidla se používají na měření koroze u kovových trubek a nádrží, ale je možné je využít i k přesnému měření tloušťky během výrobního procesu.

Plechy a cívky: Plechy a svitky lze normálně měřit s velmi vysokou přesností v kterémkoli bodě, kde má obsluha přístup k jedné straně materiálu. Ultrazvukové měřidlo je užitečné zejména u širokých produktů, které je možné měřit pomocí mechanických měřidel jen na okrajích.

Automobilový plech: Složitý tvar a velká velikost mnoha automobilových plechových dílů může znesnadnit mechanické měření, ale ultrazvukové měření lze provádět v jakémkoli bodě, kde je přístup k jedné straně, včetně měření míry redukce na ohybech.

Trubky malého průměru: Pomocí fokusovaných snímačů lze měřit tloušťku stěny a soustřednost přesných kovových trubek o malém průměru 2 mm nebo 0,080 palce.

Vrtání zbraní (hloubkové vrtání): Posun vrtáku během vrtání zbraní může způsobit vznik otvorů, jejichž poloha se mění s hloubkou. Ultrazvukový měřič dokáže lokalizovat a měřit hloubku otvorů od vnějšího povrchu v kterémkoli bodě podél délky dílu.

Odlitky: Pomocí ultrazvuku lze měřit i tloušťku stěny dutých železných a neželezných odlitků, a to i těch, které mají složité tvary, jako jsou bloky motoru. Ultrazvukové měřiče lze také použít ke kontrole nodularity (kuliček grafitu) v litině.

Lopatky turbíny: Pomocí malých zaostřených snímačů lze měřit tloušťku stěn dutých lopatek turbín pro letecké motory a podobné klíčové aplikace, a lze je použít jak k detekci posunu jádra během výroby, tak k měření opotřebení v provozu.

Obráběné díly: Během obráběcích operací někdy musí inspektoři zkontrolovat tloušťku stěny dílů, aby se ujistili, že odpovídají specifikacím. Ultrazvuková měřidla jsou pro toto použití užitečná, zvláště když je obtížné nebo nemožné se dostat k vnitřnímu povrchu dílu.

Další informace o přesném ultrazvukovém měření jiných materiálů najdete v našem výukovém materiálu, který popisuje použití ultrazvukových tloušťkoměrů na měření plastů nebo skla a keramiky.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country