Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Typical Thickness Gauge Adjustments

Nastavení impulsního generátoru/přijímače

Parametry v této části ovlivňují budicí impuls vysílaný do snímače a zpracování vrácených ech.

• Energie impulsního generátoru: Umožňuje výběr vyšší nebo nižší excitační energie pulsu. Vyšší energie znamená lepší penetraci, zatímco nižší energie znamená lepší rozlišení blízkého povrchu.

• Frekvence impulsního generátoru: Pokročilá měřidla využívají laděné impulsní generátory, které umí měnit frekvenci budicího impulsu pro optimální výkon snímače.

• Zesílení přijímače: Měřidla obvykle pracují s výchozí úrovní zesílení aplikovanou na přijaté ozvěny. Mnoho měřidel umožňuje uživateli upravit zesílení pro optimalizaci odezvy při použití měřidla na velmi tenké materiály, silné materiály nebo materiály s velkým útlumem či rozptylem. Automatická regulace zesílení se často používá k nastavení výšky odezvy na optimální úroveň pro detekci a pro zabránění nasycení signálů. Pokročilá měřidla budou také zahrnovat časově proměnné zesílení, které umožňuje použití nižšího zesílení pro měření tenkých materiálů a vyššího zesílení pro měření tlustších materiálů, což dále optimalizuje detekci odezvy v širokém rozsahu tloušťky.

• Usměrnění: Mnoho měřidel, která zobrazují průběh zvukové vlny, umožňuje zobrazení přijatých ech buď jako RF signál, nebo jako usměrněný signál (plná vlna nebo poloviční vlna). To může posloužit jako pomůcka pro interpretaci odezvy v náročných aplikacích.

Nastavení detekce a měření času

Parametry v této části určují, které přijaté odezvy ve sledu odražených vln budou detekovány a měřeny jako základ pro měření tloušťky.

• Režim měření: Většina měřidel automaticky vybere jeden z režimů měření popsaných v části 3 jako součást jakéhokoli výchozího nastavení, avšak pokročilí uživatelé mohou chtít změnit režim měření pro optimalizaci výkonu nebo zvolit režim při zahájení vlastního nastavení.

• Okno odezvy: Tato úprava vybere časový interval následující po budicím impulsu, odpovídající rozsahu tloušťky v testovaném materiálu, během kterého bude měřidlo schopno přijímat odezvy. Nastavení délky okna odezvy-echa může pomoci zabránit detekci šumu a jiných rušivých signálů.

• Potlačení odezvy: Úpravy potlačení odezvy-echa v okně Select Echo (vybrat echo) jsou dalším nástrojem k minimalizaci detekce šumu, doznívání nebo jiných falešných signálů ve sledu odražených vln.

• Polarita odezvy: Povoluje část optimálního svazku nerektifikovaných ech v situacích, kdy vztahy akustické impedance materiálu způsobují inverze.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country