Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Rychlost zvuku v materiálu

Rychlost zvuku v materiálu

Tabulka níže uvádí typické ultrazvukové rychlosti podélných vln pro různé běžné materiály, které lze měřit pomocí ultrazvukových tloušťkoměrů. Vezměte na vědomí, že se jedná pouze o obecný návod. Skutečná rychlost v těchto materiálech se může výrazně lišit z nejrůznějších důvodů, jako jsou konkrétní složení, mikroskopická struktura, orientace zrn nebo vláken, pórovitost a teplota. To platí zejména v případě litých kovů, sklolaminátu, plastů a kompozitů. Pro zajištění maximální přesnosti při měření tloušťky je vždy třeba změřit rychlost zvuku v daném testovaném materiálu provedením kalibrace rychlosti zvuku na vzorku známé tloušťky.

Rychlosti šíření ultrazvuku v běžných materiálech

Materiál V (palce/µs) V (m/s)
Akrylát (plexisklo Perspex) 0,1070 2730
Hliník 0,2490 6320
Beryllium 0,5080 12900
Mosaz 0,1740 4430
Kompozit,
grafitová vlákna / epoxidová pryskyřice
0,1200 3070
Měď 0,1830 4660
Diamant 0,7090 18000
Sklolaminát 0,1080 2740
Glycerin 0,0760 1920
Inconel® 0,2290 5820
Železo, litina (měkká) 0,1380 3500
Železo, litina (tvrdá) 0,2200 5600
Oxid železa (magnetit) 0,2320 5890
Olovo 0,0850 2160
Lucite® 0,1060 2680
Molybden 0,2460 6250
Motorový olej 0,0690 1740
Nikl, čistý 0,2220 5630
Polyamid 0,0870 2200
Nylon 0,1020 2600
Polyetylen,
s vysokou hustotou (HDPE)
0,0970 2460
Polyetylen,
s nízkou hustotou (LDPE)
0,0820 2080
Polystyren 0,0920 2340
Polyvinylchlorid (PVC) 0,0940 2395
Pryž, polybutadien 0,0630 1610
Křemík 0,3790 9620
Silikon 0,0580 1485
Ocel, 1020 0,2320 5890
Ocel, 4340 0,2300 5850
Ocel, 302 austenitická nerezová 0,2260 5740
Cín 0,1310 3320
Titan 0,2400 6100
Wolfram 0,2040 5180
Voda (20 °C nebo 68 °F) 0,0580 1480
Zinek 0,1640 4170
Zirkonium 0,1830 4650
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country