Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Types of Equipment

Pro jakoukoli aplikaci ultrazvukového měření bude výběr optimálního měřidla a snímače založen na typu testovaného materiálu, rozsahu jeho tloušťky a požadovaném stupni přesnosti měření. Je také nutné vzít v úvahu geometrii součásti, její teplotu a jakékoli další zvláštní okolnosti, které mohou ovlivnit nastavení testu. Výběr snímače je podrobně popsán v části 2 tohoto výukového materiálu.

Komerční ultrazvukové tloušťkoměry se dělí na dva typy, korozní tloušťkoměry a přesné tloušťkoměry. Snad nejdůležitější aplikací ultrazvukového měření je měření zbytkové tloušťky stěny kovových trubek, nádrží, konstrukčních dílů nebo tlakových nádob, které jsou vystaveny vnitřní korozi, kterou nelze zvenku detekovat. Korozní tloušťkoměry jsou pro tento typ měření optimalizovány a pro vytvoření zvukové dráhy tvaru V v testovaném materiálu používají specializované dvouměničové snímače se samostatnými vysílacími a přijímacími měniči nakloněnými k sobě. Přesné tloušťkoměry se obecně používají pro všechny typy měření, zahrnující širokou škálu technických materiálů a geometrií, kromě mapování koroze. Používají jednoměničové snímače.

V rámci těchto dvou obecných kategorií se přístroje pohybují od jednoduchých až po sofistikované. Nejjednodušší měřidla jsou malá ruční zařízení, která jsou optimalizována pro konkrétní aplikace pomocí omezeného počtu snímačů. Sofistikovanější přístroje obsahují zobrazení časového průběhu vlny, které pomáhá operátorovi při nastavování a interpretaci testu, a také pokročilejší software pro analýzu signálu. Schopnost záznamu dat a kompatibilita s PC jsou univerzální mezi lepšími přístroji, které jsou v současné době k dispozici na trhu.

Pokračujte na Teorie fungování měřidla  Další kapitola výukového materiálu k tloušťkoměru

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country