Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

A Brief History of Ultrasonic Thickness Gauging

Šíření zvukových vln vzduchem a jinými materiály bylo studováno již v devatenáctém století, zavedení ultrazvukových přístrojů však vyžadovalo pokrok v elektronice na počátku dvacátého století, včetně vývoje katodové trubice. Myšlenka použití ultrazvukových vln ke zkoumání vnitřní struktury materiálů byla poprvé studována ve 20. letech 20. století a první specifický patent v oblasti ultrazvukových nedestruktivních testů pochází z roku 1931. První praktický komerční ultrazvukový testovací přístroj s názvem Reflektoskop byl patentován profesorem Floydem Firestonem z Michiganské univerzity v roce 1940. Vývoj technologie sonaru během druhé světové války tuto oblast posunul ještě dále. V 50. letech se komerční přístroje staly široce dostupnými.

Tyto první přístroje byly vyvinuty primárně pro ultrazvukovou detekci vad, ale bylo možné je použít i pro měření tloušťky. V 60. letech se začaly objevovat první menší a přenosné přístroje určené pro měření, včetně přístrojů s digitálními displeji, které zobrazovaly tloušťku a nahrazovaly přístroje s osciloskopovými obrazovkami. Model 5221 představený předchůdcem společnosti Olympus firmou Panametrics v roce 1973 byl prvním komerčně využívaným ultrazvukovým měřidlem, které zahrnovalo přednastavené multimódové měření pro pokrytí široké škály materiálů a tlouštěk a také přepínání pro kalibraci rychlosti.

V 70. letech se staly běžnými relativně kompaktní, bateriemi napájené přístroje optimalizované pro širokou škálu použití v testování, a přístroje se postupně stávaly menšími a výkonnějšími. Zobrazení časového průběhu vlny jako podpora operátora a interní protokolování dat byly zavedeny v 80. letech a v 90. letech digitální zpracování signálu nahradilo analogové obvody a zlepšilo stabilitu a opakovatelnost. Pokroky v technologii mikroprocesorů v poslední době vedly k novým úrovním výkonu dnešních sofistikovaných a snadno použitelných miniaturních přístrojů.

Pokračujte na Druhy zařízeníDalší kapitola výukového materiálu k tloušťkoměru
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country