Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Benefits of Ultrasonic Thickness Gauging

Oproti mechanickým a optickým měřicím technikám nabízejí ultrazvukové tloušťkoměry řadu výhod v mnoha běžných výrobních a provozních testovacích aplikacích, které podporují kontrolu kvality, spolehlivost a monitorování stavu nákladově efektivním a uživatelsky přívětivým způsobem.

Měřený vzorek

Měření z jedné strany: Ultrazvuková měřidla vyžadují přístup pouze k jedné straně trubek, nádrží, potrubí, nádob, dutých odlitků, velkých kovových nebo plastových desek a dalších součástí, které chcete analyzovat a na jejichž vnitřní povrch je nemožné nebo obtížné dosáhnout.

Zcela nedestruktivní: Není nutné součásti řezat ani jinak rozdělovat, což šetří na odpadu a mzdových nákladech.

Vysoce spolehlivé: Moderní digitální ultrazvuková měřidla měří s vysokou přesností, opakovatelností a spolehlivostí.

Univerzální: Všechny běžné strojírenské materiály, včetně kovů, plastů, kompozitů, sklolaminátů, keramiky a gumy, lze měřit pomocí vhodných nastavení měřidla. Většina přístrojů může být před programována na více nastavení určených k různým použitím.

Široký rozsah měření: Ultrazvuková měřidla jsou k dispozici pro rozsahy měření od 0,08 mm (0,003 palce) do nejvýše 635 mm (25 palců) v závislosti na materiálu a použitém snímači. Rozlišení může být až 0,001 mm nebo 0,0001 palce.

Snadné použití: Převážná většina ultrazvukových měření využívá přímá předprogramovaná nastavení měřidel a vyžaduje jen malé zásahy obsluhy. I když tento výukový materiál pojednává o řadě pokročilých technik a náročných měření, není ve většině případů vyžadována pokročilá znalost ultrazvukového měření.

Okamžitá odpověď: Měření obvykle trvá pouze jednu nebo dvě sekundy na bod a je zobrazeno jako digitální výstup.

Kompatibilní s protokolováním dat a programy statistické analýzy: Většina moderních ručních měřidel nabízí jak zabudované úložiště pro naměřená data, tak porty USB nebo RS232 pro přenos měření do počítače za účelem vedení záznamů a další analýzy.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country