Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Precision Ultrasonic Gaging - Plastics

Plasty, sklolaminát a kompozity

S rostoucím použitím nekovových technických materiálů ve výrobě roste také potřeba měřit tloušťku jejich stěny kvůli kontrole kvality. Ultrazvukem lze měřit všechny běžné plasty, sklolaminát a kompozity, přičemž i při tomto měření je vyžadován přístup pouze z jedné strany materiálu. Přesné ultrazvukové tloušťkoměry mohou výrobcům pomoci zajistit průmyslové standardy kvality a bezpečnosti.

Jaké plasty lze pomocí ultrazvukových měřidel měřit?

Mezi běžné příklady patří:

Lahve a nádoby: Výrobci vyfukovaných a rotačně formovaných lahví a nádob musí tloušťku stěny kontrolovat, ale při takové kontrole je obvykle nemožné použít mikrometr. Ultrazvukové měřidlo dokáže změřit tloušťku láhve či nádoby, aniž by bylo nutné je rozřezat.

Plastová trubka: K zajištění soustřednosti lze provést přímé (in-line) i nepřímé (off-line) měření tloušťky stěny plastové trubky.

Plastové hadičky: Malé hadičky o průměru pouhých 2 mm nebo 0,080 palce, včetně katetrů, a dalších lékařských hadiček, lze měřit fokusovanými snímači.

Kabelová izolace a izolace vodičů: Lze měřit tloušťku plastové izolace na velkém i malém elektrickém a optickém kabelu, čímž se zajistí soustřednost a shoda se specifikacemi minimální tloušťky.

Plastové předlisky: Ve fázi předlisku lze měřit jak strukturální plastové, tak i ochranné vrstvy, aby se zajistila správná tloušťka konečného produktu.

Vícevrstvé nádoby a nádrže: Ultrazvuková měřidla mohou měřit plynovou bariéru a tloušťku jiných vrstev ve vícevrstvých lahvích, nádobách na potraviny, palivových nádržích a podobných výrobcích.

Trubky a nádrže ze sklolaminátu: Tyto výrobky lze měřit jak při výrobě, tak při následné instalaci, aby se ověřila tloušťka stěny a detekovala delaminace.

Lodě ze sklolaminátu: Výrobci lodí a námořní inspektoři mohou pomocí měřidel s vysokou penetrací měřit tloušťku trupu větších lodí, je-li to nutné. Pomocí druhého nastavení lze také měřit tloušťku původního hladkého laminátu - gelcoatu.

Kompozitní struktury: Pomocí jednoduchých ultrazvukových měřidel lze měřit tloušťku a provádět test delaminace leteckých kompozitů panelů křídel, trupu, krytů antény radiolokátoru a podobných konstrukcí.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country