Evident LogoOlympus Logo

Výukový materiál k ultrazvukové defektoskopii

Back to Resources

Výukový materiál k detekci vad – další kapitola

Ultrazvuková defektoskopie je vysoce výkonnou technologií nedestruktivního testování (NDT) a jedná se o prověřenou metodu v mnoha odvětvích. Může však člověku, který s ní doposud nepracoval, připadat složitá. Tento výukový materiál určený k samostudiu poskytuje základní informace o ultrazvukové defektoskopii pro nováčky i zkušenější uživatele, kteří si chtějí osvěžit základní znalosti. V úvodu najdete definici ultrazvukové defektoskopie, informace o tom, jak funguje, a dále jsou uvedeny některé pokyny pro výběr sond a přístrojů. Výukový materiál obsahuje rozbor kalibrace přístrojů a některé základní zkušební postupy, základní údaje o oblastech použití a přehled nejčastěji používaných metod pro určování velikosti vad. Je uveden i slovník pojmů používaných v defektoskopii.

Tento výukový materiál se věnuje konvenční ultrazvukové defektoskopii. Úzce související technika, kontrola s využitím technologie phased array je probírána v našem Výukový materiál k technologii Phased Array. Další technikou NDT pro defektoskopii je testování pomocí vířivých proudů, které je probíráno v našem Úvod k vířivým proudům a Výukový materiál k vířivým proudům v režimu array.

Vezměte prosím na vědomí, že tento výukový materiál není míněn jako přehled ultrazvukové defektoskopie a není náhradou příslušného výcviku operátora, který případně zahrnuje organizovanou výuku v učebně a praktický výcvik předepsaný platnými pravidly a předpisy.

Interactive Arrow
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country