Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k ultrazvukové defektoskopii

8.1 DAC a TVG

Běžné postupy pro určování velikosti

Tato kapitola obsahuje popis některých běžných postupů používaných pro určování velikosti reflektorů pomocí softwaru integrovaného do digitálních defektoskopů, které se v současnosti používají. Kompletní informace o nastavování těchto funkcí najdete v provozních příručkách jednotlivých přístrojů.

DAC a TVG

DAC-křivka (Distance Amplitude Correction, DAC) se používá pro grafické vyjádření odchylky amplitudy mezi reflektory stejné velikosti při odlišných vzdálenostech od snímače. Tyto reflektory produkují odražené signály (echa), jejichž amplituda ve vzdáleném poli obvykle klesá se vzdáleností v důsledku útlumu a rozptylu svazků při pohybu zvuku zkoušeným dílem. DAC-křivka graficky kompenzuje útlum způsobený materiálem, efekty blízkého pole a rozptyl svazku. V rámci nastavení pro metodu DAC bude amplituda signálu odraženého od reflektorů stejné velikosti odpovídat výšce křivky bez ohledu na jejich hloubku nebo vzdálenost. Podobně platí, že reflektory, které jsou větší nebo menší než reflektory použité pro kalibraci, budou vytvářet odražené signály nad, resp. pod křivkou.

Časově proměnné zesílení (Time Varied Gain, TVG) je související forma znázornění kompenzace stejných akustických faktorů jako DAC. Namísto vynášení na displeji křivky, která sleduje klesající maxima referenčních reflektorů při útlumu zvuku, metoda TVG zvyšuje zesílení jako funkci času (délku dráhy zvuku) tak, aby všechny referenční odražené signály měly stejnou výšku, obvykle 80 %. Je třeba si uvědomit, že při zobrazení křivky TVG se zesílení přístroje v různých částech obrazovky mění, ačkoliv se obvykle uvádí jedna hodnota zesílení. Mnoho v současnosti používaných defektoskopů umožňuje uživateli přepínat mezi zobrazením DAC a TVG v rámci jediného nastavení.

Obě křivky, DAC a TVG, se nastavují společně pomocí řady referenčních reflektorů představujících velikost daného reflektoru v různých hloubkách. Tyto reflektory jsou komerčně dostupné ve formě sad kalibračních bloků pro vzdálenost/amplitudu nebo si uživatelé mohou vytvořit své vlastní. Některé přístroje také umožňují uživatelům vytvářet profily DAC/TVG elektronicky zadáváním zesílení přímo jako funkce vzdálenosti.

Zobrazení DACZobrazení TVG
Zobrazení DAC Zobrazení TVG

V příkladu uvedeném výše modrá DAC-křivka nalevo představuje vynesenou amplitudu koncových ech od vad – reflektorů ocelového materiálu zadní stěny ve vzdálenostech 20 mm až 200 mm. Indikace od reflektoru ve vzdálenosti 100 mm uprostřed obrazovky odpovídá výšce křivky. Přepnutí na zobrazení TVG se mění zleva doprava napříč obrazovkou, takže všechny reflektory koncových ech v kalibrovaném rozsahu odpovídají výšce referenční čáry.

Zobrazení DACZobrazení TVG


Je rovněž možné vytvořit vícero DAC-křivek. V příkladu uvedeném výše nejvyšší křivka představuje reflektor koncového echa a zbývající křivky reprezentují hodnoty -6 dB, resp. -14 dB pod referenční úrovní (formát ASTM III).

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country