Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k ultrazvukové defektoskopii

6.1 Přehled metod svařování

Svařování je běžný proces spojování materiálů roztavením a spojením a kontrola konstrukčních svarů kovů je jednou z nejčastěji se vyskytujících oblastí použití ultrazvukové defektoskopie. Svařování lze provádět několika způsoby, včetně elektrického oblouku, plynového plamene a laserů, ale to, co je důležité pro ultrazvukové testování, je geometrie svaru, a nikoliv způsob, jakým byl proveden. Tato kapitola se zaměřuje na běžné konstrukční svary obvykle používané pro spojování potrubí, desek a kovových konstrukcí.

Přehled metod svařování

Existuje potenciálně velký počet možných geometrií svaru, ale svary nejčastěji kontrolované ultrazvukovými technikami lze rozdělit do čtyř základních kategorií, které jsou uvedeny níže.


Mezi nejběžnější typy vad patří trhliny, studený spoj, neúplná penetrace, pórovitost a struskovitost. Všechny tyto vady jsou potenciálně detekovatelné ultrazvukovým testováním.

 

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country