Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k ultrazvukové defektoskopii

3.1 Obecný popis defektoskopů

OmniScan MX2EPOCH 1000

Moderní ultrazvukové defektoskopy jsou malé, přenosné přístroje s mikroprocesorem vhodné pro použití v dílně i v terénu. Vytvářejí zobrazení tvaru ultrazvukové vlny, které je interpretováno vyškoleným operátorem, často s pomocí analytického softwaru umožňujícím lokalizovat vady ve zkoušeném dílu spolu s určením typu těchto vad. Obvykle obsahují generátor ultrazvukových impulzů / přijímač, hardware a software pro zachycení a analýzu signálu, displej pro zobrazení tvaru vlny a modul pro zaprotokolování dat. Některé analogové defektoskopy se ještě vyrábějí, ale nejmodernější přístroje využívají digitální zpracování signálu pro dosažení lepší stability a přesnosti.

Část obsahující generátor impulzů / přijímač představuje ultrazvukovou vstupní část defektoskopu. Zajišťuje budící impulz pro vybuzení snímače a zesílení a filtrování vracejících se odražených signálů (ech). Amplituda, tvar a útlum impulzů mohou být řízeny za účelem optimalizace výkonu snímače, přičemž zesílení a šířka pásma přijímače mohou být upraveny tak, aby mohly být dosaženy optimální hodnoty poměru signálu k šumu.

Moderní defektoskopy obvykle zachycují tvar vlny v digitální podobě a poté provádějí různá měření a používají analytické funkce. Pro synchronizaci impulzů se používají hodiny nebo časovač a provádí se kalibrace vzdálenosti. Zpracování signálu může být stejně jednoduché jako vytváření zobrazení tvaru vlny, které zobrazuje amplitudu signálu v závislosti na čase na kalibrované stupnici, nebo tak složité, jak složité jsou sofistikované algoritmy pro zpracování digitálního signálu, které zahrnují korekci vzdálenosti/amplitudy a trigonometrické výpočty pro úhlové dráhy zvuku. Často se využívají alarmová ohraničení pro monitorování úrovní signálu ve zvolených bodech sledu vln, aby bylo možné označit signály odražené od vad.

Displej může být z tekutých krystalů, elektroluminiscenčním displejem nebo u starších modelů katodovým monitorem (CRT). Obrazovka bude obvykle kalibrována v jednotkách hloubky nebo vzdálenosti. Lze používat barevné displeje pro zjednodušení interpretace.

Interní registrátory dat lze využít pro záznam kompletního tvaru vlny a informací o nastavení souvisejících s každým testem, pokud je uvedené vyžadováno pro účely přípravy dokumentace, nebo vybraných informací, jako je například amplituda odraženého signálu, odečty hodnot hloubky nebo vzdálenosti nebo přítomnosti či nepřítomnosti podmínek pro aktivaci alarmu.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country