Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k ultrazvukové defektoskopii

9.1 Ohyb na špičce (Tip Diffraction)

Ohyb vlny je u ultrazvuku všeobecným jevem. Ostrá špička dobře ohraničené vnitřní vady, jakou je trhlina, ohýbá dopadající ultrazvukový svazek, vytváří kulovou vlnoplochu, jejíž dopad na sondu lze použít pro lokalizaci špičky a změření hloubky trhliny. Pro tento test se používají běžné snímače s úhlovým svazkem. Vyšší frekvence snímače produkují silnější difrakční signály.

V příkladu uvedeném níže se použil snímač s frekvencí 5 MHz se 45stupňovým klínem k tomu, aby změřil hloubku trhliny vysoké 0,2" (5 mm) na dně ocelové desky silné 0,5" (12,5 mm). Tvar křivky nalevo uvádí indikaci nalezení amplitudy odraženého signálu (peak-up) z levého rohu trhliny. Sonda je následně přesunuta doprava podle výkresu a difrakční signál špičky se objeví před rohovou indikací. Jakmile je amplituda odraženého signálu špičky nalezena, trigonometrickým výpočtem z délky dráhy zvuku se vypočte vzdálenost k horní části trhliny.

Sklolaminát a kompozityIndikace od referenčního vrubu
Dobrý šroub, clona monitoru na koncovém echu
Indikace od referenčního vrubu
rohová indikace
ohyb na špičce a rohové indikace

Příbuznou technikou kontroly svaru je difrakční technika měření času doby průchodu (Time of Flight Diffraction, TOFD), která obvykle využívá dva speciální klíny pro vytvoření podélné vlny pomocí širokopásmových snímačů s vysokým útlumem osazených na protilehlých stranách zkušební zóny v uspořádání pitch/catch. Velikost měniče snímače, frekvence a separace se zvolí tak, aby bylo možné zaplavit prostor svaru zvukem. Signály způsobené ohybem na špičce jsou vizualizovány na snímku příčného průřezového B-skenu. Vzhledem k tomu, že technika TOFD zahrnuje skenování pomocí speciálních přípravků a zobrazovacího softwaru, přesahuje rámec tohoto výukového materiálu.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country