Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Transducer Construction

Ultrazvukové snímače pro měření tloušťky se dodávají v širokém spektru provedení s různými velikostmi, frekvencemi a kryty, ale většina z nich má společnou vnitřní konstrukci. Aktivním měničem snímače je piezoelektrický keramický materiál ve tvaru tenkého disku, čtverce nebo obdélníku, který přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii (ultrazvukové vibrace) a naopak. Když je excitován elektrickým impulzem, generuje zvukové vlny, a při rozkmitání odraženými signály generuje elektrické napětí. Aktivní měnič, který se často neformálně označuje jako krystal, je před poškozením chráněn ochrannou destičkou nebo akustickou čočkou a je podepřen blokem útlumového materiálu, který tlumí intenzitu snímače poté, co byl vygenerován zvukový impulz. Tato ultrazvuková dílčí sestava je osazena v krytu spolu s vhodnými elektrickými konektory. Tento základní konstrukční návrh využívají všechny kontaktní a imerzní snímače a také snímače s předsádkou. Dvouměničové snímače, běžně používané při mapování koroze, se liší tím, že mají měniče pro vysílání a příjem oddělené zvukovou bariérou, nemají žádnou podložku a mají integrovanou předsádku pro řízení a vytváření vazby pro přenos energie zvuku a nikoliv ochrannou destičku nebo čočku.

Pokračujte na Charakteristiky svazkuDalší kapitola výukového materiálu k tloušťkoměru
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country