Evident LogoOlympus Logo

Laserowe mikroskopy konfokalne

Laserowy mikroskop konfokalny firmy Olympus umożliwia uzyskanie obrazu o doskonałej jakości oraz wykonanie dokładnych pomiarów 3D za pomocą zaawansowanego systemu optycznego, metodą nieniszczącą. Przygotowanie do obsługi tego produktu jest łatwe, a próbki nie wymagają żadnej obróbki wstępnej.

LEXT OLS5100

The LEXT™ OLS5100 laser scanning microscope combines exceptional accuracy and optical performance with smart tools that make the system easy to use. The tasks of precisely measuring shape and surface roughness at the submicron level are fast and efficient, simplifying your workflow and delivering high-quality data you can trust.

Zobacz produkt


Dodatkowe rozwiązania w zakresie oprogramowania

Oprogramowanie do analizy obrazów Olympus jeszcze bardziej rozszerza możliwości optyczno-cyfrowych i laserowych mikroskopów konfokalnych firmy Olympus, udostępniając dodatkowe zaawansowane rozwiązania w dziedzinie materiałów, które odpowiadają potrzebom w zakresie analizy i inspekcji.

OLYMPUS Stream

Oprogramowanie do analizy obrazów OLYMPUS Stream umożliwia szybki i wydajny przepływ pracy podczas wykonywania kontroli. Dotyczy to wszystkich etapów akwizycji obrazu, wykonywania pomiarów ilościowych i analizy obrazu, a także raportowania i zaawansowanych zadań kontroli materiałoznawczej.

Zobacz produkt

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country