Evident LogoOlympus Logo

Oprogramowanie do analizy obrazów

Oprogramowanie do analizy obrazów firmy Olympus zmienia mikroskopy Olympus w skuteczną i wysoce wydajną stację do analizy. Kompleksowo opracowane oprogramowanie umożliwia płynną rejestrację obrazów, filtrowanie, wykonywanie pomiarów, dokumentowanie wyników oraz archiwizację.

PRECiV

Simple-to-use PRECiV™ software puts you in control of your microscope so that you can perform repetitive, 2D measurements during production, quality control, and inspection operations.

Zobacz produkt

OLYMPUS Stream

Oprogramowanie do analizy obrazów OLYMPUS Stream umożliwia szybki i wydajny przepływ pracy podczas wykonywania kontroli. Dotyczy to wszystkich etapów akwizycji obrazu, wykonywania pomiarów ilościowych i analizy obrazu, a także raportowania i zaawansowanych zadań kontroli materiałoznawczej.

Zobacz produkt


Kamery cyfrowe

Kamery cyfrowe firmy Olympus zostały zaprojektowane specjalnie dla mikroskopów tej marki i są obecnie nieodzowną opcją umożliwiającą obserwację. Wszystkie kamery wykazują najlepszą wydajność obrazowania cyfrowego przy użyciu mikroskopów i oprogramowania do analizy obrazów firmy Olympus.

DP75 Digital Camera for Microscopes

Make your microscope inspections more efficient with the powerful DP75 digital microscope camera. This high-performance tool is tailored for a range of applications and enables you capture high-resolution brightfield, darkfield, MIX (brightfield and darkfield), polarization, DIC, fluorescence, and near-infrared (NIR) observation* images.

* A microscope system for near-infrared observation is required.

Zobacz produkt

DP28 Digital Camera for Microscopes

The DP28 digital microscope camera combines powerful features, precise color accuracy, and up to 4K resolution across a wide field of view to provide high-resolution images of your inspection samples that are free from artifacts. Make your inspections fast and efficient with images that are sharp and clear, even when moving the stage.

Zobacz produkt

SC180 Digital Camera for Microscopes

The high-resolution, 18-megapixel SC180 color camera reveals your sample’s fine details and structures. The camera enables insightful observations by resolving more digitally-captured information on-screen than what you could otherwise see through the eyepieces.

Zobacz produkt

LC35 Digital Camera for Microscopes

The LC35 digital microscope camera provides cost-effective brightfield images for a range of samples under different observation conditions. With a 3.5-megapixel CMOS sensor, and up to 40 fps frame rate, and easy integration with Olympus microscopes and software, the LC35 color microscope camera balances image quality with affordability.

Zobacz produkt

DP23M

The DP23M 6.4-megapixel digital microscope camera has a spectral response from visible light up to 1000 nm, making it ideal for near-infrared (IR) imaging. The camera is also equipped to provide dependable, high-quality gray scale and infrared microscopy images.

Zobacz produkt

DP23 Digital Camera for Microscopes

The DP23 digital microscope camera combines high image quality with precise color accuracy and convenient features to make your workflow easier. Providing advanced functions balanced with outstanding value, the DP23 camera is instrumental to perform almost any industrial imaging application.

Zobacz produkt

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country