Rozwiązania w dziedzinie mikroskopów przemysłowych

Mikroskopy przemysłowe wyposażane są w wiele złożonych funkcji, aby umożliwić uzyskanie lepszej rozdzielczości i kontrastu obrazu próbki. Firma Olympus oferuje szeroką gamę modeli mikroskopów, które mogą być stosowane w wielu różnych typach analiz — od rutynowej inspekcji po zaawansowaną analizę. Ich skuteczność dodatkowo podnoszą doskonałe parametry optyczne i różnorodne akcesoria. Połączenie kamery cyfrowej i oprogramowania zapewnia sprawny przepływ pracy i udostępnia elastyczne opcje rejestracji obrazów, wykonywania pomiarów i raportowania, a także umożliwia przeprowadzanie analizy ziaren, analizy cząstek oraz innych analiz materiałowych. Firma OLYMPUS oferuje również wysoce precyzyjny system pomiarowy, za pomocą którego można wykonywać bezstykowe pomiary geometryczne urządzeń elektronicznych oraz części obrabianych.

Sonda skanująca

Mikroskopy z sondą skanującą

Dzięki połączeniu tradycyjnego mikroskopu optycznego z laserowym mikroskopem skaningowym (LSM) o doskonałej jakości oraz mikroskopem z sondą umożliwiającą skanowanie w skali nanometrowej (SPM), mikroskop LEXT OLS4500 firmy OLYMPUS może być używany do badania szerokiej gamy próbek, wprowadzając użytkownika w nową erę kompleksowych rozwiązań do prowadzenia obserwacji/wykonywania pomiarów.

Laserowe mikroskopy konfokalne

Laserowe mikroskopy konfokalne

Laserowy mikroskop konfokalny firmy Olympus umożliwia uzyskanie obrazu o doskonałej jakości oraz wykonanie dokładnych pomiarów 3D za pomocą zaawansowanego systemu optycznego, metodą nieniszczącą. Przygotowanie do obsługi tego produktu jest łatwe, a próbki nie wymagają żadnej obróbki wstępnej.

Mikroskopy cyfrowe

Mikroskopy cyfrowe

Lepsza jakość obrazów i wyników. Mikroskopy cyfrowe DSX1000 umożliwiają prowadzenie szybszej analizy pęknięć z dużą dokładnością i powtarzalnością.

System kontroli czystości

System kontroli czystości

Dzięki wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie systemów obrazowania i pomiarowych firma Olympus oferuje zaawansowane rozwiązania do zliczania, określania rozmiaru i klasyfikacji cząstek.
Rozmiar i rozkład cząstek może w praktyce bezpośrednio wpływać na wydajność, trwałość i niezawodność działania wielu wytwarzanych produktów.

Mikroskopy pomiarowe

Mikroskopy pomiarowe

Seria STM7 firmy Olympus obejmuje systemy mikroskopów pomiarowych, które oferują elastyczność, wysoką niezawodność działania oraz wyjątkowy poziom precyzji i trwałości. Funkcje dostępne w linii produktów umożliwiają sprostanie wszelkim wymogom pomiarowym.

Mikroskopy świetlne

Mikroskopy świetlne

Mikroskopy świetlne są używane do zastosowań w kontroli jakości i przeprowadzania szczegółowych badań nowo opracowanych materiałów, urządzeń elektronicznych, metali oraz substancji chemicznych. Dzięki projektowi, w którym uwzględniono modułową konstrukcję, użytkownik może dostosowywać system do swoich aktualnych potrzeb, używając różnorodnych podzespołów optycznych i służących do obrazowania cyfrowego.

Mikroskopy do inspekcji półprzewodników i wyświetlaczy panelowych

Mikroskopy do inspekcji półprzewodników i wyświetlaczy panelowych

Mikroskopy MX firmy Olympus opracowano w celu zagwarantowania najwyższej wydajności obserwacji dla wszystkich klientów. Szybkie uruchomienie, łatwa obsługa, analiza pęknięć oraz możliwość rozbudowy systemu to cztery najważniejsze cechy mikroskopów MX, które pozwalają użytkownikom na usprawnienie pracy.

Mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopy stereoskopowe SZX/SZ firmy Olympus umożliwiają prowadzenie wyraźnej obserwacji stereoskopowej, zapewniając jednocześnie wygodną i ergonomiczną obsługę. Dzięki szerokiej gamie ram wyposażonych w różnorodne opcje obserwacji optycznej oraz szeroki zakres powiększeń mikroskopów tych można używać do wielu zastosowań.

Kamery cyfrowe

Kamery cyfrowe

Kamery cyfrowe firmy Olympus zostały zaprojektowane specjalnie dla mikroskopów tej firmy i są obecnie nieodzowną opcją umożliwiającą obserwację. Wszystkie kamery wykazują najlepszą wydajność obrazowania cyfrowego przy użyciu mikroskopów i oprogramowania do analizy obrazów firmy Olympus.

Oprogramowanie do analizy obrazów

Oprogramowanie do analizy obrazów

Oprogramowanie do analizy obrazów firmy Olympus zmienia mikroskopy Olympus w skuteczną i wysoce wydajną stację do analizy. Kompleksowo opracowane oprogramowanie umożliwia płynną rejestrację obrazów, filtrowanie, wykonywanie pomiarów, dokumentowanie wyników oraz archiwizację.

Mikrospektrofotometr

Mikrospektrofotometr

Mikrospektrofotometr zapewnia wysoką szybkość i powtarzalność pomiarów przy użyciu optycznej siatki dyfrakcyjnej i czujnika linii. Dzięki temu systemowi możliwe jest wykonanie pomiarów zakrzywionych powierzchni oraz mikropunktów, których nie można zmierzyć za pomocą większości spektrofotometrów.

Soczewki obiektywów

Soczewki obiektywów

Soczewki obiektywów firmy Olympus z optyką skorygowaną do nieskończoności gwarantują jakość, elastyczność pracy i doskonałe parametry optyczne od długości światła widzialnego do bliskiej podczerwieni. Szeroka gama produktów zapewnia dostępność systemu odpowiedniego do wymogów użytkownika.

Podzespoły mikroskopowe do integracji

Podzespoły mikroskopowe do integracji

Ponad 90-letnie doświadczenie specjalistów firmy Olympus w dziedzinie technologii optyczno-mechanicznych, elektronicznych, cyfrowych i gwarantujących precyzję — w połączeniu ze wsparciem inżynierów i konstruktorów wyposażenia, którzy pomagają dobrać odpowiednie części optyczne i podzespoły z szerokiej gamy produktów, zarówno dostępnych komercyjnie, jak i na zamówienie — skraca czas opracowywania produktu.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.

This site uses cookies to enhance performance, analyze traffic, and for ads measurement purposes. If you do not change your web settings, cookies will continue to be used on this website. To learn more about how we use cookies on this website, and how you can restrict our use of cookies, please review our Cookie Policy.

OK