Evident LogoOlympus Logo

Systemy inspekcji rur

System inspekcji rur bezszwowych i spawanych, w którym wykorzystywana jest ultradźwiękowa technika Phased Array i technika rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej.

System inspekcji rur LSAW

Rury spawane wzdłużnie łukiem krytym (LSAW) są produkowane poprzez gięcie i formowanie blachy stalowej, a następnie łączenie krawędzi blachy metodą dwustronnego spawania łukiem krytym. Takie rury są często używane w przemyśle naftowym i gazowym w rurociągach transportujących węglowodory na duże odległości.

Zobacz produkt

TEIS: Tube End Inspection System

The TEIS is a high-quality yet small-footprint PA or UT inspection solution that minimizes untested lengths left by other tube inspection systems. It can be integrated into fully automated systems to meet stringent volume-inspection requirements.

Zobacz produkt

Vanta™ iX In-Line XRF Analyzer

The Vanta iX in-line X-ray fluorescence (XRF) analyzer gives you confidence in your products by automating material analysis and alloy identification on the manufacturing line. Built to operate 24/7 in industrial environments, the system delivers instant results for 100% inspection and continuous quality control.

Zobacz produkt

PipeWIZARD

PipeWIZARD to zautomatyzowany system inspekcji spoin obwodowych, w którym wykorzystywana jest technika Phased Array i konwencjonalna technika ultradźwiękowa (AUT). System został zaprojektowany specjalnie z myślą o inspekcji połączeń spawanych w miejscu pracy w ekstremalnych warunkach, na lądzie i na morzu.

Zobacz produkt

RTIS: obrotowy system inspekcji rur

W systemie RTIS do badań całego korpusu rur wykorzystywana jest technika Phased Array. Działanie systemu opiera się na koncepcji „wodnego klina”, zakładającej wykorzystanie membrany w celu utrzymania stałej i stabilnej komory wodnej, tak by zapewnić szybkie sprzęganie oraz zminimalizować długość, która nie może zostać przetestowana.

Zobacz produkt

ERW In-Line: system inspekcji rur ERW na linii produkcyjnej

W systemie inspekcji rur ERW na linii produkcyjnej wykorzystywana jest technika Phased Array do badań szwów spawalniczych i stref wpływu ciepła (HAZ) rur spawanych elektrycznie (ERW). Możliwość obrotu głowicy pozwala na niezależne poruszanie się każdej sondy w zakresie od -120 do +120 stopni w celu śledzenia przebiegu spoiny.

Zobacz produkt

ERW Off-Line: system inspekcji rur ERW poza linią produkcyjną

W systemie inspekcji rur ERW poza linią produkcyjną wykorzystywana jest technika Phased Array do badań szwów spawalniczych i stref wpływu ciepła (HAZ) rur spawanych elektrycznie (ERW). Stosowanie tylko jednej sondy PA po każdej stronie spoiny zapewnia szerokie pokrycie stref HAZ przy stałej amplitudzie.

Zobacz produkt

ERW Solutions: In-Line ERW High-Temperature Inspection System

This in-line PAUT process-control system is positioned between weld cooling and annealing to inspect ERW tube seams and HAZ. Its unique self-cooling wedge and automatic alarms protect the phased array probe from temperatures up to 100 °C (212 °F).

Zobacz produkt

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country