Evident LogoOlympus Logo
Recent News
17 grudzień, 2021

EVIDENT powered by OLYMPUS

W tym roku firma Olympus ogłosiła plan przekształcenia Działu Rozwiązań Naukowych w samodzielne przedsiębiorstwo. Przekształcenie zapewni tej jednostce większą autonomię i zdolność elastycznego reagowania na potrzeby naszych klientów z sektora przemysłu i nauk przyrodniczych.

Dzisiaj mamy przyjemność poinformować, że to autonomiczne przedsiębiorstwo będzie nosić nazwę:

EVIDENT

Nazwa nowego przedsiębiorstwa, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., odzwierciedla nasze dążenie do rozwijania technologii i metod pozwalających uzyskiwać nowe, wartościowe spostrzeżenia i obiektywne dowody w Państwa specjalności.

Potwierdzamy, że nie zmieni się jakość produktów, usług i wsparcia, jakiej Państwo od nas oczekują. W dającej się przewidzieć przyszłości EVIDENT będzie nadal sprzedawać produkty pod nazwą Olympus.

W najbliższych kilku miesiącach będziemy kontaktować się z Państwem, aby przekazać więcej informacji o tej transakcji, w tym o wszelkich mających zastosowanie zmianach dokumentacji administracyjnej, finansowej i prawnej. W międzyczasie ewentualne pytania można kierować do współpracującego z Państwem przedstawiciela firmy Olympus. Dodatkowe informacje zawiera również niedawny komunikat naszej firmy.

Dziękujemy za Państwa niezmienne zaufanie i za współpracę.

<< Back to News

grudzień 17, 2021
Not available in your country.
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.

Social News

Sorry, this page is not available in your country