Evident LogoOlympus Logo
Vířivé proudy v režimu array – výukový program

Jak používat vybavení na zkoušení vířivými proudy ke zkoušení tvrdosti

Společnosti a výrobci se spoléhají na zkoušení tvrdosti, které zajišťuje, že jejich výrobky dokáží odolat určitým podmínkám. To je klíčově důležité zejména v odvětvích, kde by v důsledku selhání mohlo vzniknout riziko ohrožení zdraví a bezpečnosti. Technici musí mít k dispozici vybavení, které dokáže měřit odolnost majetku vůči poškození a deformaci, aby svým klientům a zákazníkům zajistili nejvyšší možnou kvalitu. Jednou z nejpřesnějších a nejúčinnějších metod nedestruktivního zkušení používanou pro zkoušení tvrdosti je zkoušení vířivými proudy (ECT). 

Vybavení na zkoušení vířivými proudy musí být uzpůsobené pro zkoušení tvrdosti. Technici potřebují specializované přístroje, které jim pomohou nacházet nepravidelnosti v hromadném měřítku. Na výběr přístroje, který je potřeba pro dané použití, může mít vliv konkrétní zkoušený materiál a podmínky kontroly. Pokud pracovníci provádějící analýzu spojí zkoušení vířivými proudy s pokročilou technologií, mohou zkoušení tvrdosti vířivými proudy používat pro zjištění přesného přehledu formy provedení majetku. Jestliže uvažujete o použití vířivých proudů ke zkoušení tvrdosti, je důležité, abyste rozuměli tomu, jakou konkrétní technologii potřebujete. V tomto článku popíšeme, jaký přístroj pro zkoušení tvrdosti potřebujete a proč byste pro zkoušení tvrdosti měli zvolit technologii zkoušení vířivými proudy. 
 

Proč zvolit pro zkoušení tvrdosti technologii vířivých proudů?

Zkoušení vířivými proudy je bezdotyková nedestruktivní metoda, takže se analytici nemusí obávat poškození majetku ani ztráty materiálů nebo zdrojů. Vybavení na zkoušení vířivými proudy poskytuje mimořádnou citlivost a přesnost, pokud jde o zjištění povrchových vad a vad umístěných blízko pod povrchem, způsobených vysokými teplotami. Zkoušení vířivými proudy také není provázeno takovými problémy jako některé jiné metody nedestruktivního zkoušení, například metoda vizuálního zkoušení (VT). Při kontrolách prováděných vizuálním zkoušením může docházet k lidským chybám, protože lidské oko může snadno vadu přehlédnout, zejména jedná-li se o podpovrchovou vadu. V odvětvích, kde je pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti prvořadá přesnost, pomáhá zkoušení vířivými proudy společnostem splnit přísné požadavky předpisů. 

Bezdotyková metoda zkoušení vířivými proudy využívá k odhalení nepravidelností způsobených vysokými teplotami účinků indukovaných proudů a představuje tak možnost čistého zkoušení tvrdosti. Na rozdíl od některých jiných metod – například zkoušení kapilární metodou– zkoušení vířivými proudy nevyžaduje použití chemikálií představujících riziko pro lidské zdraví. 
Zkoušení tvrdosti vyžaduje také efektivní zkoušení nepravidelností na montážní lince. Zkoušení vířivými proudy je rychlá, jednoduchá a spolehlivá technika, kterou lze zjišťovat abnormality v hromadném měřítku. A konečně, zkoušení vířivými proudy je přenosná technika, kterou lze provádět s malým a lehkým vybavením – to jsou ideální vlastnosti v případě, že je kontrola potřebná v průběhu celého výrobního procesu. 
 

Jaký typ přístroje na zkoušení vířivými proudy je pro zkoušení tvrdosti potřeba?

Se správným vybavením na zkoušení vířivými proudy mohou technici provádět úspěšné zkoušky tvrdosti a ověření, že tvrdost splňuje příslušné požadavky předpisů. Námi doporučovanými přístroji mohou technici rychle zjistit vady a vyřadit vadné díly z montážní linky, čímž vylepší bezpečnost i výrobní operace. Informace o pokročilé technologii zkoušení vířivými proudy Olympus naleznete na našich webových stránkách.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country