Evident LogoOlympus Logo
Vířivé proudy v režimu array – výukový program

Vířivé proudy v režimu array – výukový program

Back to Resources

Technologie využívající vířivé proudy v režimu array (Eddy Current Array, ECA) je technologií nedestruktivního testování, která zajišťuje elektronický pohon většího počtu indukčních cívek detekujících vířivé proudy, které jsou umístěny vedle sebe v sestavě jediné sondy. Každá jednotlivá cívka vířivých proudů v sondě generuje signál, jehož amplituda a fáze souvisí se strukturou, která se nachází pod cívkou. Tato data jsou svázána s kódovanou polohou a časem a graficky znázorněna formou C-skenu. Kontroly pomocí technologie ECA dokáží reprodukovat výsledky nejběžnějších postupů detekce vad pomocí vířivých proudů. Pozoruhodné výhody technologie ECA však umožňují zdokonalení funkcí kontroly a současně šetří čas.

Technologie ECA nabízí následující výhody:

  • Lze skenovat větší plochu v rámci jediného průchodu sondy a současně zachovat vysoké rozlišení.
  • Pro pohyb sondy je zapotřebí méně složitá robotika; často je jednoduché ruční skenování naprosto postačující.
  • Zobrazení C-skenu zlepšuje detekci vady a určení její velikosti.
  • Kontrolu složitých tvarů lze provádět pomocí sond upravených na profil kontrolovaných dílů.

1.0 Úvod

1.1 Úvod do zkoušení vířivými proudy
1.2 Historie zkoušení vířivými proudy
1.3 Vybavení (zahrnuje typy defektoskopů na bázi vířivých proudů)

2.0 Co je zkoušení vířivými proudy v režimu array (Eddy Current Array, ECA)?

2.1 Základní pojmy
2.2 Hloubka penetrace
2.3 Multiplexování
2.4 Standardizace
2.5 Výhody a nevýhody zkoušení vířivými proudy

3.0 Sondy

3.1 Typy sond vířivých proudů
3.2 Výběr sondy vířivých proudů
3.3 Sondy využívající vířivé proudy v režimu array
3.4 Konstrukční provedení sond
3.5 Parametry sond
3.6 Sondy upravené podle potřeb uživatelů
3.7 Kalibrační etalony

4.0 Typické oblasti použití

4.1 Oblasti použití a možnosti zkoušení vířivými proudy
4.2 Jak používat vířivoproudé vybavení ke zkoušení tvrdosti
4.3 Zkoušení trubek chladičů a trubek výměníků tepla vířivými proudy
4.4 Průmyslová odvětví, která těží ze zkoušení vířivými proudy

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country