Evident LogoOlympus Logo
Vířivé proudy v režimu array – výukový program

Průmyslová odvětví, která těží ze zkoušení vířivými proudy

Zkoušení vířivými proudy (ECT) je forma nedestruktivního zkoušení využívaná napříč mnoha průmyslovými odvětvími. Tato technologie se používá v široké škále oblastí použití. Patří mezi ně, mimo jiné, detekce vad, měření tloušťky materiálů a povlaků, identifikace materiálů a zjištění stavu tepelného zpracování u některých materiálů. Provádění rychlých nedestruktivních kontrol umožňuje uživatelům zajistit splnění předpisů vztahujících se na bezpečnost a ochranu zdraví a dodržení přísných norem jakosti výrobků – to je důležité zejména v odvětvích jako je letectví, kde i malé vady mohou představovat závažné riziko. Jestliže byste rádi zjistili, zda by technologie vířivých proudů mohla být pro vaše podnikání přínosná, přečtěte si tento článek, který pojednává o různých průmyslových odvětvích, se kterými jako společnost Olympus spolupracujeme, a různých oblastech použití, ve kterých je technologie vířivých proudů využívána.
 

Letectví a kosmonautika

V oblasti letectví a kosmonautiky se technologie vířivých proudů běžně používá k detekci trhlin a koroze. Přístroje na detekci vířivými proudy jsou vysoce citlivé při detekci povrchových a podpovrchových trhlin a koroze, což je v těchto odvětvích důležité, protože i ty nejmenší vady mohou způsobit nákladné nebo dokonce i fatální selhání. Zkoušení vodivosti lze využívat k identifikování a třídění železných i neželezných slitin a k ověření tepelného zpracování. Přístroje na zkoušení vířivými proudy se používají ke kontrole kol, vzpěr, vrtulí, draků letadel, hlav, součástí motorů a dalších klíčových dílů. Včasné zjištění vad pomáhá snížit náklady na opravy a dodržovat přísné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.
 

Ropa a zemní plyn

Vybavení na zkoušení vířivými proudy se používá napříč celým odvětvím těžby a zpracování ropy a zemního plynu ke kontrole svarů na přítomnost trhlin. Nedestruktivní zkoušení je kriticky důležité jak pro zajištění neporušenosti vybavení, tak i pro bezpečnost rafinace ropy a těžební činnosti. V odvětví těžby a zpracování ropy a zemního plynu je detekce trhlin ve svarech kovových potrubí kriticky důležitá. Potrubí je jedním z nejdelších a největších typů infrastruktury v petrochemickém průmyslu, což činí z vybavení pro nedestruktivní provádění kontrol důležitý přínos.
 

Stavba lodí

V odvětví stavby lodí se vybavení na zkoušení vířivými proudy používá ke kontrole svarů na přítomnost trhlin. Kontrola svarů je při stavbě lodí důležitá, protože v případě selhání svaru často dochází také k selhání konstrukce, což vede k nákladným opravám a vzniku rizika potenciálního ohrožení zdraví a bezpečnosti. Nejkritičtějšími vadami jsou trhliny, studené spoje nebo neprůvary a zápaly. Většina norem a standardů jakosti byla navržena z toho důvodu, aby se zabránilo těmto vadám. Technologie vířivých proudů je vysoce citlivá na povrchové a podpovrchové trhliny ve svarech, což pomáhá výrobcům zajistit vysokou kvalitu svarů a umožňuje rychlou reakci na jakékoli poškození.
 

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu se vybavení na zkoušení vířivými proudy používá ke kontrolám komponent na přítomnost vad a provádění zkoušek tvrdosti a tepelného zpracování. Systémy kontroly vířivými proudy mohou být automatizovány a přidány k výrobnímu procesu. Stroj vyzvedne díl nebo komponentu, přesune ji do polohy zkoušení, posune zkušební cívku dolů na díl nebo díl zvedne nahoru k cívce a odešle signál do přístroje. Automatizované kontroly vířivými proudy jsou rychlé, čisté a udržují výrobní linku v pohybu. V automobilovém průmyslu je zjišťování vad naprosto zásadní pro zajištění řízení jakosti a splnění bezpečnostních směrnic a norem.
 

Energetika a chemická rafinace

V odvětví energetiky a rafinace se přístroje na zkoušení vířivými proudy používají ke zkoušení potrubí a svarů. V těchto průmyslových odvětvích jsou vyžadovány precizní a spolehlivé technologie k provádění kontrol kriticky důležitého majetku a zajištění bezpečných, nákladově efektivních operací. Vybavením na zkoušení vířivými proudy lze provádět vzdálené kontroly oblastí, které jsou pro lidi nebezpečné z důvodu nepříznivých nebo nebezpečných podmínek. V odvětví energetiky a chemické rafinace se vybavení na zkoušení vířivými proudy používá, mimo jiné, ke kontrolám turbín, primárních a sekundárních potrubí, svarů a komponent nádob, tepelných výměníků, reaktorových nádob, bazénů jaderného paliva a mnoha dalším. Technologie zkoušení vířivými proudy poskytuje spolehlivé a přesné kontroly stavu zařízení. V průmyslu, ve kterém se pracuje s nebezpečnými chemikáliemi a strojními zařízeními, mohou mít nezjištěné vady katastrofální následky.
 

Společnost Olympus nabízí přední defektoskopy na bázi vířivých proudů. Uživatelé pracující v průmyslových odvětvích zmíněných v tomto článku těží z výhod špičkové technologie, která jim pomáhá splňovat přísné normy jakosti a požadavky předpisů vztahujících se na bezpečnost a ochranu zdraví. Naši řadu můžete prozkoumat na našich webových stránkách.
 

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country