Evident LogoOlympus Logo
Vířivé proudy v režimu array – výukový program

Typy defektoskopů na bázi vířivých proudů

Zkoušení vířivými proudy (ECT) je způsob nedestruktivního zkoušení (NDT) pro provádění kontrol používaný v široké škále oblastí použití. K těmto oblastem patří detekce vad, měření tloušťky materiálů a povlaků, zkoušení vodivosti a mnohé další. Detekce vad zahrnuje zjišťování povrchových a podpovrchových vad, lineárních vad, trhlin, studených spojů, neprůvarů či obecně koroze na částečně feromagnetických materiálech, jako jsou například slitiny niklu, a na tenkých feromagnetických materiálech, jako je například korozivzdorná ocel. Uživatelé mají k dispozici celou řadu různých technologií pro detekci vad vířivými proudy a každá z nich má své silné a slabé stránky, které závisí na oblasti použití dané technologie. V tomto článku popíšeme různé typy defektoskopů na bázi vířivých proudů a pomůžeme vám rozhodnout, který je pro vaše odvětví nejlepší. 
 

Co je defektoskop na bázi vířivých proudů?

Defektoskopy na bázi vířivých proudů slouží ke kontrole kovových dílů, při které zajišťují vysoce spolehlivé detekce povrchových a podpovrchových vad. Vady zjišťují tak, že pomocí střídavého proudu protékajícího vinutím cívky vytvářejí magnetické pole. Při posunutí defektoskopu na bázi vířivých proudů do blízkosti zkoušeného materiálu vzniká cirkulární tok elektronů, známý jako vířivý proud, který se začne pohybovat zkoušeným materiálem. Tok vířivých proudů vytváří své vlastní magnetické pole, které interaguje s cívkou defektoskopu a jejím polem prostřednictvím vzájemné indukčnosti. Povrchové a podpovrchové vady narušují amplitudu a tvar toku vířivých proudů a výsledného magnetického pole. Defektoskopy na bázi vířivých proudů rozpoznávají změny amplitudy impedance, na jejichž základě mohou zkušení operátoři tyto vady identifikovat.
 

Technologie defektoskopů Olympus 

V této části se podíváme na různé defektoskopy na bázi vířivých proudů Olympus a porovnáme jejich základní vlastnosti a účel, ke kterému jsou používány. 

Defektoskop NORTEC™ 600

Defektoskop na bázi vířivých proudů NORTEC 600 je vybaven 5,7palcovým VGA displejem s možností režimu celé obrazovky, zobrazujícím zřetelné a kontrastní signály vířivých proudů za jakýchkoli světelných podmínek. Přístroj NORTEC 600 využívá nejmodernější vysoce výkonné digitální obvody a je tvořen jedinou kompaktní, přenosnou jednotkou. Přístroj NORTEC 600 je zkonstruován tak, aby odolával drsným podmínkám prostředí v terénu, a k jeho základním vlastnostem patří trvanlivost a odolnost vůči extrémním povětrnostním podmínkám. Jestliže potřebujete provádět detekci vad v prostředí s nepředvídatelnými podmínkami, pak toto je technologie, která je pro tento účel spolehlivá. 

Systém s vícenásobnou technologií MultiScan MS5800™

Systém MultiScan MS5800 je navržen pro kontrolu trubek ve výrobcích, jako jsou kondenzátory, ohřívače napájecí vody, výměníky tepla a klimatizační zařízení. Využívá dvě cívky, jejichž buzením pomocí elektrického proudu vzniká magnetické pole. Magnetické pole proniká materiálem trubky a vytváří v něm střídavé proudy tekoucí v opačném směru. Veškeré vady jsou identifikovány na základě změny toku vířivých proudů. Systém MultiScan MS5800 je navržen pro provádění rychlých kontrol. Je vybaven čtyřmi souběžnými frekvencemi na vstupu, díky čemuž lze dosáhnout rychlosti provádění kontrol až 2 m/s. Je opatřen také čtyřmi vstupy pro zkoušení vířivými proudy a až 64 multiplexovanými kanály, což znamená, že je schopen podporovat velký počet kanálů vířivých proudů pro provádění kontrol sondou pro pole vířivých proudů. Jestliže hledáte nedestruktivní technologii, která je schopna provádět rychlé a přesné kontroly trubek, je defektoskop MultiScan MS5800 přesně tím systémem vybaveným vícenásobnou technologií, který potřebujete. 

Sondy vířivých proudů

Sondy vířivých proudů jsou lehké nástroje pro provádění kontrol používané k provádění kontrol feromagnetických i neferomagnetických dílů a materiálů. Sondy vířivých proudů lze používat napříč celou škálou oblastí použití. Více informací o různých typech našich sond a volbě, který typ je pro dané průmyslové odvětví nejvhodnější, naleznete zde

Modulární defektoskop OmniScan MX

Defektoskop OmniScan MX ECT/ECA je konstruován tak, aby byl schopen provádět kontroly v drsném a náročném prostředí. Využívá zkoušení vířivými proudy (ECT), technologii pole vířivých proudů (ECA) a technologii zkoušení lepených spojů (BT, bond testing), kterými lze zajistit splnění širšího rozsahu požadavků provádění kontrol. Defektoskop OmniScan MX se nejčastěji používá k detekci koroze pod napětím, ECA detekci povrchových a podpovrchových trhlin, ECA detekci podpovrchové koroze a prozkoumání povrchu uhlíkové oceli. Jednotka OmniScan MX se vyznačuje, mimo jiné, těmito základními vlastnostmi: kompaktností, konstrukcí s lehkou hmotností a dvěma lithium-iontovými akumulátory, které poskytují dobu až šesti hodin ručního nebo poloautomatizovaného provádění kontrol. 

Rotační skenery pro kontrolu otvorů

Rotační skenery otvorů se běžně používají v oblastech použití, jako je kontrola otvorů drku letadel, kontrola otvorů pro šrouby disků kol, kontroly povrchů, povýrobní zkoušení na přítomnost trhlin, zkoušení zátek potrubí a nízkofrekvenční kontroly letadel. Pro použití s defektoskopy na bázi vířivých proudů jsou k dispozici přístroje s celou škálou možných charakteristik: rozsahem rychlostí od 600 do 3000 ot./min, rozsahem frekvencí 100 Hz to 6 MHz, více typů konektorů a více typů sond. Různé typy sond zahrnují:

  • Diferenciální sondy reflexního typu
  • Absolutní sondy můstkového typu
  • Absolutní sondy reflexního typu
  • Diferenciální sondy můstkového typu
  • Diferenciální sondy reflexního typu

Více informací o technických parametrech skenerů otvorů Olympus naleznete zde

Technologii Olympus lze využít v celé škále oblastí použití nedestruktivního zkoušení napříč různými průmyslovými odvětvími. Navštivte naše webové stránky, kde můžete prozkoumat řešení defektoskopů na bázi vířivých proudů a dozvědět se, jak vám naše technologie může pomoci splnit náročné normy jakosti a oborové předpisy. 

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country