Evident LogoOlympus Logo

Rozwiązania z mikroskopami
Szybkość

Szybka analiza i przegląd na żywo
Wszystkie istotne dane wyświetlane w jednym miejscu

Szybka analiza i przegląd na żywo Wszystkie istotne dane wyświetlane w jednym miejscu

Wszystkie istotne dane są wyświetlane na żywo na jednym ekranie w trakcie kontroli, dzięki czemu operator może przerwać lub wstrzymać kontrolę, jeśli jeden z testów nie powiedzie się.

System OLYMPUS CIX100 oferuje wysoką wydajność akwizycji obrazów i możliwość dokładnego analizowania na żywo cząstek odblaskowych i nieodblaskowych o rozmiarach od 2,5 µm do 42 mm w jednym skanie dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody polaryzacyjnej. To unikalne kompleksowe rozwiązanie umożliwia skanowanie dwukrotnie szybsze niż w przypadku metody klasycznej (rodzina Inspector).Policzone i posortowane cząstki są wyświetlane na żywo i grupowane w klasy rozmiarów, co ułatwia natychmiastowe podejmowanie decyzji dotyczących dekontaminacji i umożliwia szybkie reagowanie na negatywne wyniki testów.


Szybkość: pozyskiwanie danych w jednym skanie

Innowacyjna metoda polaryzacyjna, bazująca na separacji długości fal i detekcji barw, umożliwia wykrycie w jednym skanie zarówno cząstek odblaskowych (metalicznych), jak i nieodblaskowych. Układ o wysokiej przepustowości, wbudowany w ramę mikroskopu, umożliwia skanowanie z szybkością dwukrotnie większą niż w przypadku metody klasycznej (rodzina Inspector). Ponadto zastosowana konstrukcja eliminuje interakcje operatora z komponentami systemu, takimi jak polaryzator, które mogłyby spowodować niepożądaną zmianę ustawień i doprowadzić do uzyskania nieprawidłowych wyników. Zintegrowana technika skanowania pozwala na uwzględnienie w kontroli większej liczby cząstek, a przez to zmniejsza koszt jednego testu i skraca czas reakcji na negatywny wynik testu.

1: metoda „klasyczna”, 2: metoda „nowa” (1-1:nieodblaskowa, 1-2:odblaskowa, 2:łączna) Innowacyjna metoda polaryzacyjna umożliwia wykrycie w jednym skanie zarówno cząstek odblaskowych (metalicznych), jak i nieodblaskowych.
1: metoda „klasyczna”, 2: metoda „nowa”
(1-1:nieodblaskowa, 1-2:odblaskowa, 2:łączna)
Innowacyjna metoda polaryzacyjna umożliwia wykrycie w jednym skanie zarówno cząstek odblaskowych (metalicznych), jak i nieodblaskowych. 


Natychmiastowa identyfikacja

Natychmiastowa identyfikacja

Obraz przeglądowy pomaga w ocenie pokrycia filtru, zgrupowań cząstek lub najpoważniejszych zanieczyszczeń, zatem użytkownik może szybko zareagować jeszcze przed rozpoczęciem ostatecznej kontroli.

Na początku kontroli tworzony jest przeglądowy obraz próbki przedstawiający cały filtr w małym powiększeniu. Obraz taki ułatwia określenie pokrycia filtru i zaobserwowanie zgrupowań cząstek przed rozpoczęciem właściwej kontroli.


Przegląd informacji o próbce

Przegląd informacji o próbce

Obszar informacji o próbce zawiera najbardziej interesujące dane

Wszystkie parametry kontroli próbki definiowane są w konfiguracjach kontroli.


Analiza na żywo i natychmiastowa informacja o wynikach

Analiza na żywo i natychmiastowa informacja o wynikach

Wyświetlane są predefiniowane dopuszczalne liczby cząstek należących do każdej klasy rozmiaru i próbkę można ocenić jako prawidłową (OK) albo nieprawidłową (NOK) jeszcze przed akwizycją danych z całej membrany. Możliwe jest włączenie dźwiękowej sygnalizacji próbek nieprawidłowych lub zakończenia kontroli.

System OLYMPUS CIX100 zlicza cząstki i dzieli je na klasy wielkości zdefiniowane w konfiguracji kontroli. Natychmiastowa informacja o wyniku, w tym o klasyfikacji, umożliwia użytkownikom monitorowanie wyników w trakcie akwizycji.Funkcja wykresu kontroli statystycznej prezentuje w czytelnej postaci wizualnej poziom zgodności rzeczywistej klasyfikacji cząstek z zakładaną.


Wykrywanie ciemnych, jasnych, małych i dużych cząstek

Wykrywanie ciemnych, jasnych, małych i dużych cząstek

Funkcja sklejania automatycznie rekonstruuje obrazy dużych cząstek.
Możliwe jest skanowanie ciemnych cząstek na jasnym tle lub odwrotnie i przetwarzanie na żywo oraz klasyfikacja małych i dużych cząstek zgodnie z normami międzynarodowymi (od 2,5 µm do 42 mm).

Przetwarzanie na żywo i klasyfikacja małych i dużych cząstek zgodnie z normami międzynarodowymi (rozmiary od 2,5 µm do 42 mm).


Informacje o czasie

Informacje o czasie

Użytkownik jest informowany o pozostałym czasie akwizycji próbki.

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.

Sorry, this page is not available in your country