Evident LogoOlympus Logo

Mikroskopy
Rychlost

Rychlá analýza živého zobrazení a vyhodnocení
Všechna relevantní data zobrazená na jednom místě

Díky využití patentované* polarizační metody nabízí systém CIX100 vysoce výkonné snímání obrazu a přesnou analýzu živého zobrazení u odrazivých i neodrazivých částic v rozsahu od 2,5 µm do 42 mm při jediném snímání. Toto řešení snímání typu „vše v jednom“ umožňuje dokončit snímání dvakrát rychleji, než je tomu v případě klasického způsobu (řada Inspector). Počítané a tříděné částice jsou již při pořizování snímku zobrazovány živě a tříděny do velikostních tříd, což podporuje přímé rozhodování a pomáhá zajistit rychlou reakci v případě neúspěšné zkoušky.

Během kontroly se všechna relevantní data zobrazují živě na jedné obrazovce, obsluha tak může v případě selhání testu kontrolu zastavit nebo přerušit.


Pořízení dat jediným skenováním

Inovativní polarizační metoda založená na separaci vlnových délek a barvě detekuje odrazivé (kovové) i neodrazivé částice při jediném snímání. Toto vysoce výkonné konstrukční provedení, integrované do rámu mikroskopu, umožňuje provést snímání obrazu dvakrát rychleji, než je tomu v případě klasické metody (řada Inspector), navíc eliminuje případný pohyb komponent v optické dráze světla, např. polarizátoru, kterým by mohla být negativně ovlivněna stabilita systému, což by mohlo vést k chybným výsledkům. Tato technika snímání „vše v jednom“ zvyšuje počet kontrolovaných částic, snižuje náklady na zkoušku a umožňuje rychleji reagovat v případě neúspěšně provedené zkoušky.

1: Klasická metoda, 2: Metoda jednoho snímání
(1-1: První snímek zobrazující neodrazivé částice, 1-2: Druhý snímek zobrazující odrazivé částice, 2: Řešení pomocí jediného snímání: kombinace)
Inovativní polarizační metoda detekuje jak reflexní (kovové), tak i nereflexní částice v rámci jediného skenování.  16


Prohlížení částic v reálných barvách

Aktivace režimu „reálné barvy“ umožňuje uživatelům prohlížet částice v jejich skutečných barvách, což poskytuje další informace potřebné pro identifikaci typu částic jako kovových nebo nekovových.

Sken typu „vše v jednom“ zobrazí všechny reflexní částice jako modré - v polarizovaném světle a označí tyto částice jako kovové. V režimu „reálných barev“ je modrá barva odrazivých částic vynechána a ve světlém poli se ukazují skutečné barvy všech částic. Materiály, které jsou skutečně modré, zůstanou modré, zatímco kovy ukazují svůj lesk a odrazy typické pro tento materiál.

Tyto užitečné vizualizace pomáhají uživateli lépe pochopit povahu jednotlivých částic a rychle potvrdit typ částice.

Částice zobrazená systémem během detekce a analýzy. Modrá barva indikuje, že je tato částice kovová. Částice zobrazená systémem během detekce a analýzy. Modrá barva indikuje, že je tato částice kovová.
Částice, jak je zobrazena v režimu prohlížení, ve skutečných barvách pomocí U-ANT filtru a režimu korekce barev. Potvrzení povahy částic. Stejná částice zobrazená v režimu prohlížení, ve skutečných barvách pomocí U-ANT filtru a režimu korekce barev. Částice je potvrzena jako kovová.

Zjištění pokrytí filtru

Na začátku kontroly vzorku je pořízen přehledový snímek vzorku, který ukazuje celý filtr při malém zvětšení. Přehledový snímek pomáhá určit pokrytí filtru nebo shluky částic ještě před zahájením kontroly vzorku.

Pokud je přiřazení filtru vyšší než je potřeba, uživatel je automaticky informován a na základě dodaných informací může ihned reagovat.


Přehled informací o vzorku

Konfigurace kontroly slouží k určení všech parametrů kontroly vzorku.

V části s informacemi o vzorku jsou uvedeny nejdůležitější údaje.


Online analýza pro získání výsledků v reálném čase

Kontaminující látky jsou automaticky analyzovány a tříděny do kategorií velikostních tříd definovaných zvolenou normou a jsou barevně odlišeny, aby bylo zřetelně indikováno, která velikostní třída překračuje předem stanovený limit. Funkce statistického grafu kontroly vizuálně ilustruje úroveň shody s třídou částic, což zvyšuje spolehlivost.

Zobrazují se předdefinované přijatelné počty částic podle velikostních tříd a vzorek může být schválen (OK) nebo zamítnut (NOK) ještě před získáním všech dat z celé membrány.

Software CIX100 v. 1.6 umožňuje uživatelům, jak vyžaduje průmysl elektromobility a průmysl zdravotnických prostředků, vyhodnocovat limity pro schválení u jednotlivých typů částic.

Lze využít funkci spuštění akustického signálu, který se rozezní v případě zamítnutí vzorku (NOK) nebo dokončení kontroly.


Detekce tmavých, světlých, malých a velkých částic

Zpracování živého obrazu a klasifikace malých i velkých částic podle mezinárodních norem (2,5 µm až 42 mm).

Snímky velkých částic jsou automaticky rekonstruovány spojením snímků z více zorných polí.

Snímejte tmavé částice na světlém pozadí nebo naopak.


Informace o čase

Přehledné zobrazení zbývajícího času pro pořizování dat vzorku.

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.

Sorry, this page is not available in your country