Evident LogoOlympus Logo
InSight Blog

Zalety w pełni zmotoryzowanego systemu mikroskopowego

By  -

Korzyści w postaci łatwej kalibracji, większej wydajności i lepszej ergonomiki

Jakie zalety oferuje w pełni zmotoryzowany system mikroskopowy? To dobre pytanie, a żeby udzielić na nie wyczerpującej odpowiedzi, trzeba przyjrzeć się różnym dostępnym rozwiązaniom zmotoryzowanym.

Zacznijmy od ogólnego omówienia całości korzyści. Kiedy wszystkie podzespoły są w pełni zmotoryzowane, kalibrowanie sprzętu przy użyciu oprogramowania do obrazowania jest bezproblemowe. Oprogramowanie skoryguje punkt ostrości i przesunięcie obiektywów, dzięki czemu obraz pozostanie wyraźny przy zmianie powiększenia. Oprogramowanie wyrówna też każdą zmianę w płaszczyźnie XY między obiektywami. W ten sposób nawet podczas przełączania się między obiektywami badany obiekt pozostanie w środku pola widzenia. Oprogramowanie po prostu fizycznie przeniesie lokalizację płaszczyzny XY. Oprócz tego oprogramowanie do obrazowania dostosuje wartości do wybranej metody obrazowania i/lub soczewki obiektywu, by zapewnić maksymalną sprawność działania.

Pełne zmotoryzowanie sprzyja ponadto ogólnemu wzrostowi wydajności, ponieważ system można skonfigurować za pomocą oprogramowania, co pozwala na uproszczenie interfejsu i obsługi, a w konsekwencji prowadzi do zautomatyzowania wielu metod obrazowania i zmniejszenia wymagań dotyczących umiejętności operatora. Prowadzi to również do większej powtarzalności obrazów i pomiarów wykonywanych przez operatorów o różnym poziomie doświadczenia. Oprogramowanie pozwala na zdefiniowanie uprawnień użytkownika, więc operator wykonujący zadania projektowe korzysta ze specjalnie przeznaczonego do tego interfejsu, a operator odpowiedzialny za podstawowe zadania posługuje się interfejsem uproszczonym.

Wśród dodatkowych funkcji i zalet w pełni zmotoryzowanego systemu można wymienić sprawniejsze sterowanie mikroskopem i prostszą komunikację, co obejmuje większą kontrolę nad takimi funkcjami mikroskopu, jak metoda obserwacji (BF, DF, DIC), wybór soczewki obiektywu, warunki oświetlenia i regulacja apertury. Możliwość sprawniejszego sterowania za pomocą oprogramowania lub ręcznych przycisków daje operatorowi wiele korzyści, takich jak:

 • Pewna kalibracja. Oprogramowanie otrzymuje informację o tym, która soczewka obiektywu jest używana do rejestrowania obrazu.
 • Prostsza konfiguracja ustawień mikroskopu dzięki wybieraniu metody obserwacji za pomocą oprogramowania. Pozwala na automatyczne ustawienie wszystkich funkcji aparatu zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi warunkami obserwacji. Przykład: warunek DF powoduje ustawienie głowicy rewolwerowej z lustrem DF, włączenie maksymalnej jasności lampy, maksymalne otwarcie ogranicznika apertury, wybór soczewki obiektywu DF, a w razie potrzeby także regulację punktu ostrości.
 • Możliwość odczytywania i wczytywania parametrów mikroskopu z obrazów rejestrowanych za pomocą stosownego oprogramowania (tj. OLYMPUS Stream™). Pozwala na skonfigurowanie dokładnie takich ustawień systemu, jak w momencie wykonywania danego obrazu.
 • Większa ergonomika. Operator nie musi już dotykać mikroskopu, by zmienić powiększenie lub metodę obrazowania.
 • Większa czystość próbek. Użytkownik nie musi już sięgać po elementy znajdujące się nad próbką, by zmienić soczewkę obiektywu lub metodę obserwacji.

Oto przykładowa konfiguracja w pełni zmotoryzowanego mikroskopu:

W pełni zmotoryzowana rama mikroskopu.

 • Stolik zmotoryzowany w osiach XY (tj. Prior, LUDL, Marzhauser).
 • Zmotoryzowana oś Z (ostrość).
 • Dodatkowy napęd zmotoryzowanego ogniskowania (jeśli nie ma go rama mikroskopu).
 • Kontroler stolika (zewnętrzny moduł sterowania lub wewnętrzna karta PC).
 • Joystick do sterowania płaszczyzną XY i ewentualnej regulacji ostrości.
 • Aparat cyfrowy do automatycznej akwizycji obrazów.
 • Oprogramowanie sterujące.

Stolik zmotoryzowany w osiach XY przynosi użytkownikowi następujące korzyści:

 • Możliwość użycia funkcji MIA (ang. Multiple Image Alignment — składanie wielu obrazów). Możliwość rejestrowania za pomocą funkcji zszywania obrazów dużych obrazów wykraczających poza pole widzenia.
 • Możliwość ustawienia i zapisania punktów lokalizacyjnych na potrzeby powtórnej kontroli. Funkcja ta przydaje się szczególnie w wypadku punktów kontrolnych na waflach, matrycach półprzewodnikowych lub obwodach elektrycznych.
 • Zmotoryzowany układ sterowania jest bardzo ergonomiczny, ponieważ użytkownik może zabrać ze sobą joystick w dowolne miejsce lub kontrolować wszystkie wartości i ruchy stolika za pomocą oprogramowania. Nie trzeba już sięgać pod stolik lub obok niego, by przesunąć próbkę.

Zmotoryzowana oś Z (ostrość) zapewnia następujące ulepszenia operacyjne:

 • Możliwość użycia funkcji EFI (ang. Extended Focal Imaging — obrazowanie z pogłębioną ostrością). Pozwala na rejestrowanie wielu obrazów z ostrością w osi Z i generowanie z nich w całości ostrego obrazu. Świetnie sprawdza się w wypadku próbek o dużej głębokości lub wysokości.
 • Mapy ostrości. Funkcja ta koryguje wszelkie przesunięcia próbki podczas zszywania obrazów w płaszczyźnie XY. Dzięki temu możliwe jest zszywanie dużych obrazów, a oprogramowanie dba, by próbka pozostała widoczna z zachowaniem ostrości.
 • Większa ergonomika. Regulacja ostrości jest teraz w pełni zmotoryzowana, więc użytkownik nie musi posługiwać się specjalnymi pokrętłami. Do kontroli ostrości wystarczy mu joystick lub oprogramowanie sterujące.
Product Applications Manager, Industrial Microscopes

Rob Bellinger is a product applications manager for industrial microscopes at Evident. He has been part of Evident for more than 15 years. He currently provides application support for our industrial microscope systems in the US, Canada, and Latin America. 

wrzesień 13, 2016
Sorry, this page is not available in your country
InSight Blog Sign-up
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country