Evident LogoOlympus Logo
Defektoskopy

Snímače příčné vlny s kolmým dopadem

Jednoměničové snímače příčné vlny s kolmým dopadem jsou kontaktní snímače, které vysílají příčné vlny přímo do testovaného kusu bez použití režimu konverze lomových vln.

Pro univerzální testování doporučujeme použít naše vazební prostředky pro příčné vlny (Shear Wave Couplant, SWC).

Loading...
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.Sorry, this page is not available in your country