Evident LogoOlympus Logo
Defektoskopy

Elektromagnetický akustický snímač (Electromagnetic Acoustic Transducer, EMAT)

Elektromagnetické akustické snímače jsou jednoměničové snímače, které využívají magnetostrikční efekt k přenosu a příjmu ultrazvukových vln.
Číslo dílu je E110-SB.

Výhody

• Není třeba odstraňovat kotelní kámen na vnější straně
• Není vyžadován žádný vazební prostředek
• Lze použít kontaktně nebo v malé vzdálenosti od povrchu
• Lze použít při zvýšených teplotách materiálu*
• Lze použít u potrubí s malým průměrem
• Kovový kroužek chrání povrch podléhající opotřebení a je nastavitelný pro optimální úrovně magnetického pole

Oblasti použití

• Vnější zoxidované povrchy
• Potrubí s malým průměrem s nánosy kotelního kamene
• Oblasti použití zahrnující vysokou teplotu
• Použití s měrkou tloušťky 38DL PLUS**, měrkou tloušťky 37DL PLUS**, defektoskopem EPOCH LT**, defektoskopem EPOCH 4PLUS nebo defektoskopem EPOCH XT

* Teplotní specifikace jsou 32 °F až 140 °F (0 °C až 60 °C) při stálém kontaktu a 176 °F (80 °C) při přerušovaném kontaktu, který je definován jako 10 sekund v kontaktu s dílem a 60 sekund chlazení.
** Vyžadován adaptér. Objednávejte prosím samostatně. Číslo dílu 1/2XA/E110

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.Sorry, this page is not available in your country