Evident LogoOlympus Logo
Resources
Application Notes
Back to Resources

Fluorescencja rentgenowska (XRF) — szybki sposób na zapewnienie bezpieczeństwa instalacji


Fluorescencja rentgenowska (XRF) — szybki sposób na zapewnienie bezpieczeństwa instalacji

W branży naftowo-gazowej, chemicznej i energetycznej szczególnie istotne jest zapobieganie nieszczelnościom i wyciekom spowodowanym awariami komponentów. Niezawodny i kompleksowy program pozytywnej identyfikacji materiałów (PMI — positive material identification) ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji. korzystające z techniki fluorescencji rentgenowskiej (XRF) doskonale sprawdzają się jako narzędzie do szybkich i łatwych w realizacji pomiarów PMI, które są podstawą ekonomicznego zapobiegania awariom i utrzymania bezpieczeństwa.

Kluczem do udanego programu inspekcji PMI jest jego dopasowanie do specyfiki branży. W sektorze naftowo-gazowym szczególnym wyzwaniem dla przyrządów używanych do kontroli są niekorzystne warunki eksploatacji i związane z nimi ryzyko uszkodzeń. Ponadto, z uwagi na wielkość typowej instalacji, ważna jest identyfikowalność pomiarów oraz krótki czas badania — przy zachowaniu niezbędnej wiarygodności.

Błyskawiczna identyfikacja gatunku i składu

W sektorze naftowo-gazowym rury, luty, spawy, połączenia i śruby muszą być wykonane ze stopów odpowiednich do zastosowań tych elementów. Ze względu na wysokie temperatury, ciśnienia, naprężenia mechaniczne oraz obecność substancji korozyjnych zastosowanie niewłaściwego stopu w jednym elemencie może zagrozić całej konstrukcji rurociągu lub zbiornika. W kompleksowym programie PMI wszystkie te elementy są testowane zarówno przed odbiorem instalacji, jak i w ramach inspekcji bieżących lub wykonywanych w odpowiedzi na konkretną potrzebę, np. w związku z brakiem wymaganego świadectwa.

Dzięki zastosowaniu fluorescencji rentgenowskiej (Rysunek 1) taka identyfikacja stopu jest kwestią sekund. Widmo XRF ujawnia względne ilości metali, które są następnie porównywane z fabrycznie wczytaną do przyrządu biblioteką stopów i gatunków. Metoda ta umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i przyspiesza inspekcje PMI.

Rysunek 1 — Technika fluorescencji rentgenowskiej (XRF) umożliwia szybkie, wygodne badania PMI rur oraz innych komponentów.
Rysunek 1 — Technika fluorescencji rentgenowskiej (XRF) umożliwia szybkie, wygodne badania PMI rur oraz innych komponentów.

Czułość analizatorów XRF czyni z nich także odpowiednie narzędzia do wykrywania pierwiastków śladowych. Funkcja ta umożliwia wykorzystanie analizatorów XRF również w innych zastosowaniach, takich jak badania korozji. Na przykład obecność śladowych ilości chromu (Cr), niklu (Ni) i miedzi (Cu) w stali węglowej może wskazywać na korozję w instalacjach alkilacji z udziałem kwasu fluorowodorowego (HF), a stal węglowa z niską zawartością krzemu (Si) może być podatna na znacznie przyspieszoną, niejednorodną korozję siarczkową.

Rysunek 2 — Analizator Vanta XRF jest przystosowany do użytku w trudnych warunkach przemysłowych.
Rysunek 2 — Analizator Vanta XRF jest przystosowany do użytku w trudnych warunkach przemysłowych.
Rysunek 3 — Precyzyjne, wiarygodne pomiary wykonywane analizatorem Vanta pozwalają na bezproblemowe ustalenie składu stopu.
Rysunek 3 — Precyzyjne, wiarygodne pomiary wykonywane analizatorem Vanta pozwalają na bezproblemowe ustalenie składu stopu.

Identyfikowalność i niezawodne generowanie raportów

Jednym z najpoważniejszych wyzwań związanych z inspekcją dużych instalacji i konstrukcji (takich jak długie rurociągi) jest identyfikowalność pomiarów. Nawet jeśli same wyniki uzyskuje się w krótkim czasie, zestawienie danych w szczegółowy raport może istotnie zwiększyć praco- i czasochłonność inspekcji PMI. Duża liczba pomiarów sprzyja także popełnianiu błędów przez osoby przygotowujące raporty.

Zaawansowane analizatory XRF są wyposażone w moduł GPS, interfejs łączności bezprzewodowej, interfejs Bluetooth® i oferują możliwość przechowywania danych w chmurze, aby uprościć tworzenie raportów z inspekcji i zapewnić jak najlepszą identyfikowalność pomiarów. Zapisywanie współrzędnych GPS i znaczników czasu wszystkich pomiarów przyspiesza tworzenie raportów i ogranicza ryzyko popełnienia błędu, a łatwy dostęp do Internetu umożliwia zautomatyzowane udostępnianie i archiwizowanie danych.

Wykrywanie pierwiastków

Instalacje przemysłowe eksploatowane są często w środowisku skrajnie niesprzyjającym dla przyrządów pomiarowych używanych do inspekcji. Nieprzystosowane do takich warunków przyrządy będą podatne na uszkodzenia spowodowane działaniem wody, pyłów, upadkami lub wstrząsami. Ponadto, z uwagi na konstrukcję instalacji, często konieczne jest prowadzenie inspekcji w miejscach trudnodostępnych.

Analizatory XRF projektowane są pod kątem przenośności i wytrzymałości, a także odpowiednio przystosowane do trudnych warunków panujących w instalacjach branży naftowo-gazowej. Przyrządy te są lekkie i można je nosić w jednej ręce lub umieścić w futerale noszonym na pasie. Dodatkowe cechy, takie jak odpowiednia klasa ochrony IP, konstrukcja weryfikowana przez próbę upadku, osłona czujnika detektora i wentylatory, sprawiają, że analizatory XRF doskonale nadają się do inspekcji w eksploatowanych instalacjach.

Stworzone dla branży

Analizatory XRF Olympus Vanta (Rysunek 2) pozwalają na wdrożenie niezawodnego, efektywnego programu inspekcji PMI w instalacjach naftowo-gazowych. Konstrukcja testowana pod kątem odporności na upadek, ze stopniem ochrony IP64/65, ogranicza ryzyko uszkodzenia wartościowego sprzętu. Cechy te, w połączeniu z krótkim czasem oczekiwania na dokładne i powtarzalne wyniki (Rysunek 3), czynią z opisywanych analizatorów szczególnie przydatne narzędzia do realizacji programu PMI, który zapewni bezpieczeństwo i rentowność eksploatacji.

Pakiety analizatorów XRF Vanta

Pakiet do inspekcji PMI

Model Vanta VCR z rodową lampą rentgenowską, kamerą do celowania, kolimacją wiązki, 5-megapikselowym aparatem do fotografowania próbek, preinstalowanym wentylatorem, futerałem do noszenia na pasie, interfejsem łączności bezprzewodowej, 3 certyfikowanymi materiałami referencyjnymi do kontroli/zapewnienia jakości oraz dokumentacją.

Pakiet do gorących powierzchni

Model Vanta VMR z rodową lampą rentgenowską, kamerą do celowania, kolimacją wiązki, 5-megapikselowym aparatem do fotografowania próbek, preinstalowanym wentylatorem, futerałem do noszenia na pasie, interfejsem łączności bezprzewodowej i zestawem do badania stopów o gorącej powierzchni, który umożliwia wykrywanie niskich stężeń Si, Cr, Ni, Cu i innych pierwiastków w gorących rurach stalowych.

Olympus IMS

ProductsUsedApplications
Ręczne spektrometry XRF Vanta są jednymi z najbardziej odpornych urządzeń wyprodukowanych kiedykolwiek przez firmę Olympus. Dzięki wzmocnionej konstrukcji, dużej wydajności i intuicyjnemu oprogramowaniu, użytkownik otrzymuje szybką i dokładną analizę elementarną oraz identyfikację stopów, o jakości laboratoryjnej w warunkach terenowych.
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country