Evident LogoOlympus Logo
Zdroje informací
Application Notes
Back to Resources

Přenosné XRF analyzátory pro měření obsahu zlata v aktivním uhlí


Přenosné XRF analyzátory pro měření obsahu zlata v aktivním uhlí

Aktivní uhlí se běžně využívá v procesu získávání zlata v mnoha dolech po celém světě. Aktivní uhlí se používá jak v technice uhlíku ve výluhu (CIL), tak technice uhlíku v rudném rmutu (CIP). Tyto CIL a CIP techniky získávání zlata (Au) u rmutu nebo roztoků jsou odvozeny od procesu kyanizace. Podle Světové rady pro zlato (World Gold Council), je většina zlata získávána pomocí kyanizace než jakýkoliv jiných procesů.

Kyanizace zlata představuje hydrometalurgický proces, který získává zlato z rudy přeměnou zlata na ve vodě rozpustnou koordinační sloučeninu. Zlato z výsledného roztoku adsorbuje aktivní uhlí. Uhlík je poté oddělen od zlata v elektrolytickém okruhu a zlato je nataveno do zlatých ingotů.

Sledování obsahu zlata a jiných prvků v aktivním uhlí umožňuje optimalizaci procesu a maximální zisk zlata. Přenosný XRF analyzátor Vanta™ nahrazuje tradiční laboratorní techniky používané v laboratořích zlatých dolů, protože je rychlý, snadno se používá a výrazně zlepšuje správnost a přesnost.

Analyzátor Vanta nabízí přesné chemické složení u více než 30 prvků v pevné i kapalné formě, od stopové úrovně po procentní, u vzorků z celého minerálního cyklu. Analyzátor Vanta lze použít k měření zlata získávaného z aktivního uhlí z každé nádrže použité v rámci procesu buď v nepřipravené hrubé podobě nebo po absolvování procesu mletí.

Koncentrace zlata v aktivním uhlí pokrývají širokou škálu, často až 10 000 gramů/tuna (g/t), tedy 1 %. Analyzátor Vanta slouží k monitorování stříbra (Ag), mědi (Cu) a vápníku (Ca) v uhlíku na různých místech důlní těžby.

Sledování vápníku v aktivním uhlí je opravdu užitečné. Vápenec je součástí procesu kyanizace a opakované vystavení dávkám vápence blokuje póry v aktivní uhlí, což snižuje schopnost uhlíku extrahovat zlato. Když je detekováno příliš vápníku, znamená to, že je třeba použít nový uhlík nebo tento stávající regenerovat. Náš analyzátor Vanta dokáže analyzovat vápník současně s měřením obsahu zlata, stříbra a mědi.

Přenosné XRF analyzátory pro měření obsahu zlata v aktivním uhlí

Přenosný XRF analyzátor vs. Výsledky z laboratoře

Následující grafy porovnávají výsledky analyzátoru Vanta a laboratorní výsledky u Au v aktivním uhlí z různých dolů a z certifikovaných referenčních materiálů. Výsledky demonstrují vynikající přesnost a korelaci laboratorních výsledků a výsledků získaných pomocí pXRF. Výsledky také demonstrují, že je analyzátor pXRF schopen sledovat trendy v adsorpci Au v uhlíku ve všech dolech a nabízí podporu pro rozhodování v rámci zpracování minerálů a laboratorních činností.

Přenosné XRF analyzátory pro měření obsahu zlata v aktivním uhlí

Přenosné XRF analyzátory pro měření obsahu zlata v aktivním uhlí

Vzorek Au ppm (Laboratoř) Au ppm (Olympus pXRF)
1 544 536
2 784 814
3 1350 1296
4 2370 2387
5 468 477
6 395 443
7 239 299
8 1580 1713
9 1688 1532
10 547 527
11 260 205
12 64 60
GBC314-2 96 119
GBC913-2 508 654
GLC915-3 1472 1673
GLC615-4 3405 3622
GLC615-7 6815 6652
GLC910-3 8713 8698
Závod 2A 9178 8933
Závod 2B 6428 6497
Závod 3A 5666 5845
Závod 4A 2828 3027
Pracovní stolek 1A 1015 837
Pracovní stolek 2A 700 700
Pracovní stolek 3A 390 323
Pracovní stolek 6A 86 34
Pracovní stolek 6B 48 26,5

Bylo prokázáno, že přenosný XRF je efektivním nástrojem pro sledování trendů natahování zlata do aktivního uhlí. Výsledky analyzátoru Vanta se velmi přibližují laboratorním výsledkům. Sledování v reálném čase pomocí analyzátoru pXRF pomáhá udržovat optimální efektivitu uhlíku a snižovat náklady a prodlevy spojené s laboratorní analýzou.

Olympus IMS

Produkty použité pro tuto aplikaci
Ruční XRF analyzátory Vanta určené pro těžební a geochemické aplikace poskytují okamžitou prvkovou analýzu v terénu pro použití při geochemickém průzkumu, kontrole složení při těžbě, zpracování rud a sanacích půd.
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country