Evident LogoOlympus Logo

Mikroskopy
Spolehlivost

Spolehlivé systémové řešení na klíč:
Automatizovaný a přesný pro zajištění vysoké reprodukovatelnosti

Systém  CIX100 představuje k použití připravené řešení na klíč, navržené pro potřeby automatizované kontroly technické čistoty. Každý komponent je optimalizován co do přesnosti, reprodukovatelnosti, opakovatelnosti a bezproblémové integrace; vysokokapacitním systémem jsou tak získávána opravdu spolehlivá data. Systém nabízí vynikající optickou výkonnost pro rychlé kontroly oblastí kruhových a obdélníkových vzorků. Automatizace klíčových úkolů pomáhá zrychlit kontroly a zároveň minimalizuje chyby způsobené lidským faktorem a riziko kontaminace vzorku.

Automatizovaný a přesný pro zajištění vysoké reprodukovatelnosti

 1. Reprodukovatelné podmínky zobrazení (kryt kamery)

  Maximální reprodukovatelnost díky chráněnému vyrovnání kamery, bránícímu nechtěným změnám polohy.

 2. Inovativní polarizační metoda (detekční jednotka)

  Detekuje odrazivé (kovové) i neodrazivé částice při jediném snímání.

 3. Reprodukovatelné podmínky měření

  Pohon automatického ostření pomáhá zajistit reprodukovatelné umístění, tak lze přímo opakovaně zkoumat detekované kontaminanty.

 4. Prověřená odolnost (stolek / vložky stolku)

  Vložka stolku udržuje zabezpečenou polohu membrány filtru, zároveň obsahuje přídavnou vložku pro integrovaný kalibrační nástroj nebo druhý vzorek.

 1. Vynikající optická kvalita (mikroskop)

  Renomované objektivy UIS2 a kamera s vysokým rozlišením nabízí mimořádnou kvalitu snímání a přesná měření.

 2. Snadná použitelnost (software)

  Software, jehož použití je velmi snadné, provádí uživatele celým procesem kontroly a pomáhá tak zvýšit produktivitu a minimalizovat výskyt chyb. Rozhraní softwaru je opatřeno velkými tlačítky, na které lze snadno kliknout myší nebo je stisknout na dotykové obrazovce.

 3. Vysoký výkon (pracovní stanice)

  Během snímání vzorku poskytuje systém přímou vizuální zpětnou vazbu o klasifikovaných a spočítaných kontaminantech pomocí změn barev. Volitelně může systém při překročení mezních hodnot vydat výstražné zvukové upozornění.

Držáky vzorků pro větší všestrannost systému

Systém CIX100 podporuje rozličné držáky vzorků s kruhovými nebo obdélníkovými oblastmi kontroly. Mezi ně patří držáky s bílým nebo černým pozadím pro kontrolu filtračních membrán o průměru 25 mm, 47 mm a 55 mm; držáky na vzorky pořízené přichycením vzorků na pásku; držáky s rovnou plochou pro použití v metalurgii a držáky na lapače částic.

Držáky kruhových vzorků s bílým a černým pozadím pro filtrační membrány o průměru 25 mm (vlevo), 47 mm (uprostřed) a 55 mm (vpravo).

Držák vzorků pro lapač částic

Držák vzorků pro uchycení pomocí pásky

Přímé prohlížení více vzorků po nasnímání celé dávky

Systém CIX100 nabízí dávkový režim pro provádění kontrol většího počtu vzorků najednou. Skeny mohou mít obdobnou konfiguraci kontroly nebo je možné u jednotlivých vzorků používat individuální nastavení. Po provedení kontroly je možné prohlédnout výsledky jednotlivých vzorků samostatně a vygenerovat protokol.


Reprodukovatelnost a opakovatelnost

Reprodukovatelnost a opakovatelnost

Pracovní postup kontroly čistoty je snadný, takže i nezkušení operátoři mohou dosahovat přesných a opakovatelných výsledků. Předem nakonfigurovaný a předem zkalibrovaný systém, správa uživatelských práv a pravidelné vlastní kontroly systému pomáhají zajistit správnost nastavení a dosažení reprodukovatelných dat kontroly, a to nezávisle na operátorovi nebo systému. Ve výsledku tak mohou různá oddělení a pracoviště uplatňovat v různých místech identické požadavky na kvalitu.

Schéma názorně ilustruje preciznost systému CIX100 ověřením stability a opakovatelnosti měření pomocí indexu výkonnosti procesu (Ppk). Stejný vzorek byl 10× změřen při 5násobném a 10násobném zvětšení a zároveň byl zjištěn počet částic z typických velikostních tříd. Diagram ukazuje vyhodnocení Cpk a Ppk u třídy E (50–100 µm).


Vynikající optická kvalita

Naše objektivy UIS2 poskytují vysokou optickou výkonnost a dosahují vynikající přesnosti měření i analýzy. Vhodný světelný zdroj udržuje stálou barevnou teplotu, optimalizovanou pro kontroly technické čistoty.


Optimalizovaná reprodukovatelnost

Optimalizovaná reprodukovatelnost

Předem nakonfigurovaný a předem zkalibrovaný systém je vybaven připomenutím pro automatické vlastní kontroly systému prováděné pomocí integrovaného kalibračního sklíčka, což napomáhá zajišťovat pravidelné ověřování celého systému.


Systém pro stabilní měření

Zabezpečené uspořádání

Seřízení optické osy, motorizovaný držák objektivů a kamera jsou chráněny krytem, aby se předešlo případným náhodným změnám. Za účelem zvýšení stability měření byly z optické dráhy odstraněny všechny pohyblivé části. 

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.

Sorry, this page is not available in your country