Evident LogoOlympus Logo

Remote Visual Inspection (RVI)

Nepřímá vizuální kontrola (RVI)

Vítejte na naší stránce věnované nepřímé vizuální kontrole, centru věnovaném otázkám, článkům a výukovým materiálům k videoskopům a vizuální kontrole, vhodné pro odborníky i začátečníky, kteří nepřímou vizuální kontrolu chtějí používat.

Výrobky

Co je nepřímá vizuální kontrola?

Nepřímá vizuální kontrola, známá také jako RVI (Remote Visual Inspection) je technika nedestruktivního zkoušení (NDT), která využívá optické pomůcky k provádění kontrol na dálku v příliš nebezpečných, vzdálených nebo nepřístupných oblastech infrastruktury. Technologie nepřímé vizuální kontroly zahrnují použití vzdáleně ovládaných kamer, boroskopů, videoskopů a fibroskopů.

Nepřímá vizuální kontrola


Jak vizuální kontrola funguje

Jak nepřímá vizuální kontrola funguje?

Nepřímá vizuální kontrola umožňuje provádět vizuální pozorování vzdáleně, prostřednictvím vybavení založeného na použití externí kamery. K zajištění přístupu do cílové oblasti se používají sondy videoskopů, zatímco současně použitá videotechnologie umožňuje kontrolorovi oblast analyzovat vzdáleně prostřednictvím monitoru. Obrazová data je možné prohlížet na obrazovce v reálném čase i je zaznamenat pro účely dalšího hodnocení, analýzy a tvorby protokolů.


Jaké jsou výhody nepřímé vizuální kontroly?

Hlavní výhodou nepřímé vizuální kontroly je to, že umožňuje prozkoumávat kritickou infrastrukturu a její součásti v nepřístupných oblastech a omezených prostorech nákladově efektivněji, než je tomu v případě metod vyžadujících demontáž prostředků nebo přerušení provozu. Tato technika také snižuje bezpečnostní rizika, protože kontroly potenciálně nebezpečných oblastí mohou technici provádět na dálku.

kontrola trubky

Často kladené otázky týkající se nepřímé vizuální kontroly

Proč je nepřímá vizuální kontrola důležitá?

Důležitost nepřímé vizuální kontroly nelze podceňovat. Vizuální kontroly jsou důležité, jelikož umožňují provádět řízení kvality, hodnocení rizik a pořizování dat. Vizuální kontrola pomáhá zajistit účinnost, bezpečnost a životnost vybavení a prostředků napříč celou škálou průmyslových odvětví a oblastí použití.

Avšak ne vždy je možné provádět vizuální kontrolu přímo. A to jsou situace, ve kterých má nepřímá vizuální kontrola jasné výhody. Nepřímá vizuální kontrola pomáhá při řízení kvality a pořizování dat v případech, kdy provedení přímé vizuální kontroly není pro techniky bezpečné nebo praktické. K dispozici je celá škála inteligentních nástrojů pro nepřímou vizuální kontrolu splňujících nároky moderních průmyslových kontrol.

Jak můžete zlepšit efektivitu vizuální kontroly?

Postupy kontrol prováděných boroskopy a videoskopy zlepšují efektivitu nepřímých vizuálních kontrol zejména při prohlížení těžko přístupných oblastí. Nejnovější videoskopická technologie může pomoci zvýšit rychlost a účinnost kontrol tam, kde jsou lidské možnosti provedení zkoušky omezené. Použitím přístrojů pro nepřímou vizuální kontrolu, které se snadno používají a kterými lze také snadno manévrovat, ušetříte čas, zlepšíte kvalitu kontrol a současně zvýšíte pravděpodobnost detekce.

Přečtěte si o skutečném příkladu toho, jak nepřímá vizuální kontrola může zlepšit efektivitu vizuálních kontrol komponent v leteckém průmyslu v naší poznámce k oblasti použití Nejnovější pokroky v oblasti nepřímé vizuální kontroly a 3D stereoskopických měření.

Jak používáte vybavení pro nepřímou vizuální kontrolu?

Způsob, jakým se boroskop nebo videoskop používá, závisí na typu použité kamery, a zároveň je při jeho použití zapotřebí vzít v úvahu různé faktory dané vašimi potřebami a konkrétním použitím. Před zahájením kontroly musíte nejdříve zjistit, jakou délku a jaký průměr sondy potřebujete, a také určit, zda pro vaše konkrétní použití a zkoušenou oblast bude vhodnější sonda tuhá nebo ohebná - flexibilní.

Pro použití průmyslových videoskopů platí některé obecné postupy, které je třeba dodržovat, aby bylo zajištěno jejich účinné a správné použití. Jsou to, mezi jinými, tyto kroky:

Připravte si vybavení a připravte i místo provádění zkoušek.

Po vybrání vhodného typu boroskopu nebo videoskopu pro konkrétní úkol zkontrolujte, zda je přístroj připraven k použití. Například: Je správně nastavený? Je nabitý? Dále je třeba se ujistit, že cílová oblast byla v rámci přípravy na provedení nepřímé vizuální kontroly co nejvíce zpřístupněna. Důležité je také ověření prostředí: teplota, rozmezí tlaků a chemická slučitelnost pro vybraný boroskop nebo videoskop – to všechno jsou faktory, které byste před zahájením kontroly měli vzít v úvahu.

Zaveďte sondu a opatrně s ní manévrujte.

Používáte-li boroskop, polohujte ho opatrně. Postupujte sondou cílovou oblastí pomalu a pozvolna, aniž byste na sondu tlačili silou. Buďte opatrní, aby nedošlo k poškození sondy a čočky, a postupujte pomalu, abyste neminuli žádný důležitý jev. Při manévrování se sondou berte v úvahu vnitřní konstrukci, kterou vyšetřujete, stále sledujte video nebo monitor a vyhodnocujte pohyby prováděné sondou a zvažujte další kroky.

Jak již bylo zmíněno, použití boroskopu nebo videoskopu závisí ponejvíce na vašem konkrétním vybavení a oblasti použití. Doporučujeme před prováděním kontroly prostudovat související poznámky k použití, návody k videoskopům a specifické pokyny k jednotlivým výrobkům.

Zdroje pro školení nepřímé vizuální kontroly

Naše zdroje a výukové materiály nabízí praktické výukové programy a komplexní školení pro celou škálu výrobků a technologií pro nepřímou vizuální kontrolu. Ať už hledáte výuková videa k videoskopům nebo si chcete rozšířit své znalosti v oblasti nepřímé vizuální kontroly o informace související s konkrétní oblastí použití, naše zdroje pro oblast RVI vám umožní učit se přímo od našich vlastních odborníků.

Webináře k RVI:

Zde máte z jednoho místa přístup ke všem našim webinářům k nepřímé vizuální kontrole. Podívejte se na ně, chcete-li si poslechnout odborníky sdílející výukové průvodce a rady pro nedestruktivní kontroly prováděné pomocí boroskopů a videoskopů.

Videa k RVI:

Naše videa týkající se zkoušek prováděných nepřímou vizuální kontrolou nabízí komplexní školení a informace o našich videoskopech. Mezi ně patří informační videa pro jednotlivé oblasti použití, konkrétní výukové programy pro jednotlivé boroskopy a videa poskytující informace o vlastnostech výrobků.

Poznámky k použití RVI:

Naše poznámky k oblastem použití, týkající se zkoušek nepřímou vizuální kontrolou, popisují reálné příklady kontrol prováděných boroskopy a videoskopy, od vnitřních konstrukcí listů větrných turbín až po nepřímé vizuální kontroly v automobilovém průmyslu.

Další zdroje informací k RVI:

Na této stránce máte přístup k široké škále našich školicích a zdrojových materiálů týkajících se zkoušek a kontrol prováděných nepřímou vizuální kontrolou. Vyhledejte si relevantní brožury, návody, informační grafiky a bílé knihy.

Vybavení pro nepřímou vizuální kontrolu

Videoskop

Videoskopy

Obraz s mimořádnou kvalitou i jasem v podání LCD monitoru s vysokým rozlišením umožňuje inspekčnímu týmu prohlédnout i těžko dostupná místa, jako je například vnitřní prostor motoru či turbíny. Naše videoskopy s jednoduchým použitím a pokročilými funkcemi, včetně HD videa, 3D modelování a záznamu videa/obrazu, zaujímají přední místo na trhu přístrojů pro nepřímou vizuální kontrolu.

Fibroskopy

Fibroskopy

Naše fibroskopy jsou flexibilní přístroje pro provádění kontrol. Fibroskopy využívají koherentní vláknový svazek, kterým se přenáší obrazy z kontrolované oblasti k oku kontrolora. Našimi fibroskopy s malým průměrem lze provádět kontrolu úzkých, obtížně přístupných oblastí.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.Sorry, this page is not available in your country