Evident LogoOlympus Logo
Zdroje informací
Application Notes
Back to Resources

Přenosné přístroje XRD a XRF na analýzu cementu

By 

Přenosné rentgenové difrakční (pXRD) a rentgenové fluorescenční (pXRF) analyzátory Olympus poskytují technikům, inženýrům a vědcům kvantitativní identifikaci v reálném čase pro širokou škálu cementů, betonů i jednotlivých složek. Díky analýze na místě mohou tyto kompaktní přístroje identifikovat a kvantifikovat materiálové fáze rychle a přesně.

Zatímco odeslání vzorků do externí laboratoře může trvat dny nebo i týdny, analýza cementu pomocí patentované technologie pXRD a pXRF společnosti Olympus trvá minuty, či dokonce sekundy. Použití těchto přístrojů při výrobě cementu a kontrole kvality vám pomůže určit hodnotu materiálových vstupů z lomů, zásob a sil do pecí a mlýnů pomocí směšovacích procesů.

Lomy

 • Kontrola hladiny vápníku na místě
 • Zjistěte kvalitu veškerého materiálu, který ze země vytěžíte

Skladování surovin

 • Určete prvkové složení každé haldy ve skladu
 • Ujistěte se, že ze skladu odebíráte správný materiál, než se dostane do pece

Korektivní materiály

 • Přesvědčte se, že přidáváte správné korektivní materiály

Sádra

 • Analyzujte vstupní materiály
 • Zkontrolujte vstupní sádru na správný obsah síranů (SO4)

Skladování slínku

 • Otestujte smíšený materiál přicházející z pece, abyste přechod na novou technologii urychlili
 • Zjistěte chemické složení materiálu ve směsných hromadách pro opětovné míchání

Přetěsnění pece

 • Provádějte vstupní kontrolu kvality cihel v peci, abyste se ujistili, že jsou vyrobeny ze správných materiálů, a předešli tak předčasným poruchám


 

Výhody systému XRD společnosti Olympus

Technologie Olympus pXRD má mnoho výhod, včetně:

 • Rychlé akvizice: od přípravy vzorku k analýze během několika minut
 • Prakticky bezúdržbového provozu: pracuje bez potřeby stlačeného plynu, vodního chlazení, sekundárního chladiče nebo externího transformátoru, což redukuje prostoje a náklady
 • Snadné přípravy vzorků: jednoduchý proces s použitím malty a tlouku zvládnou operátoři všech úrovní zkušeností v terénu rychle a bez složitého vybavení
 • Malého držáku vzorků: stačí 15 mg materiálu ve srovnání s velkou dávkou potřebnou pro konvenční XRD

XRD analyzátor

Analyzátory XRD společnosti Olympus poskytují podobné analytické schopnosti jako větší a složitější laboratorní systémy, ovšem tyto představují kompaktní, snadno použitelná a cenově výhodná řešení.


 

Kvantifikace v terénu

Analyzátory Olympus pXRD dokáží v terénu v reálném čase identifikovat všechny minerální fáze bez ohledu na jejich chemické složení a orientaci. Naše rentgenové difrakční analyzátory s měděnými trubicemi lze použít na celou řadu materiálů, včetně portlandského cementu, betonu, sádry, vápence, pucolánu a dalších:

Analyzátory XRD společnosti Olympus lze testovat různé materiály na výrobu cementu.

Inženýři mohou tyto informace využít přímo na místě v reálném čase, aby lépe porozuměli chemickým poměrům a třídám cementu, spolu s analýzou všech přísad použitých během procesu. V závodě mohou inženýři provést chemickou nebo fázovou analýzu na místě a zároveň snížit množství slínku, surovin a přísad, které neodpovídají specifikaci a které je třeba zadržet a znovu namíchat.

Jak ukazuje výše uvedený difraktogram, analyzátory XRD TERRA™ II a BTX™ III společnosti Olympus dokáží v cementářském průmyslu a průmyslu kameniva rychle identifikovat různé fáze. Patří sem obsah vápníku v lomu, obsah síranů u vstupního proudu sádry a veškeré přísady nebo nedokonalosti, které se mohou vyskytnout na cestě. Každou složku lze identifikovat a kvantifikovat v reálném čase pomocí inovativního a integrovaného softwaru pro automatickou identifikaci a kvantifikaci fází SwiftMin® společnosti Olympus nebo pomocí samostatných softwarových balíčků, jako je například XPowder (součástí dodávky). Tyto možnosti ještě více usnadňují a urychlují kvantifikaci informací o fázích a mineralizace v průběhu celého procesu.

Technik provádí rychlý test pomocí přenosného analyzátoru XRD TERRA II. 65 66

Další identifikace fází

Beton a cement se většinou skládají z křemičitanů vápenatých, síranů a uhličitanů spolu s oxidem křemičitým. Analyzátory Olympus pXRD dokáží tyto složky snadno a rychle kvantifikovat, ale mohou identifikovat také další fáze ve výrobku. Mezi tyto fáze patří sulfurit, označovaný také jako ternezit.

Vysoký obsah sulfosuritu vede ke zvýšeným nákladům na energii a snížení účinnosti při výrobě. Naše analyzátory pXRD TERRA II a BTX III mohou snadno a rychle identifikovat a kvantifikovat sulfospurit, jak je uvedeno níže.

XRD analýza portlandského cementu identifikuje a kvantifikuje sulfospurit.

Kromě žádoucích vápenatokřemičitanových fází alitu, larnitu a hatruritu se v portlandském cementu komerční kvality vyskytuje značná (20%) koncentrace nečistot sulfospuritu. Tato a podobné mezifáze, jako jsou alkalické chloridy nebo alkalické sírany, se objevují v důsledku teplotních rozdílů v peci nebo cyklonu během výroby.

Pokud se tyto sulfospuritové kroužky objeví ve znečištění pecí, mohou způsobit různé problémy, například poškodit těsnění pece, zvýšit spotřebu energie, umožnit většímu množství prachu dostat se do pece a snížit bezpečnost. Časem mohou tyto znečištěné pece vést k nákladným neplánovaným odstávkám, a proto je důležité tyto potenciálně znečištěné fáze včas identifikovat.

Bogueho výpočet

Bogueho výpočet se používá k rychlému a snadnému odhadu čtyř hlavních minerálů ve slínku v portlandském cementu: alitu, belitu, hlinitanu a feritu na základě koncentrací různých oxidů, včetně oxidu křemičitého, oxidu železitého, oxidu hlinitého a oxidu vápenatého. Bogueho výpočet je uveden níže:

Alit (Ca3Si): C3S = 4,0719 CaO − 7,6024 SiO2 − 1,4297 Fe2O3 − 6,7187 Al2O3

Belit (Ca2Si): C2S = 8,6024 SiO2 + 1,0785 Fe2O3 + 5,0683 Al2O3 − 3,0710 CaO

Hlinitan (Ca3Al): C3A = 2,6504 Al2O3 − 1,6920 Fe2O3

Ferit (Ca4AlFe): C4AF = 3,0432 Fe2O3

 

Přenosné XRF analyzátory Vanta™ společnosti Olympus dokáží kvantifikovat tato složení za 30 sekund nebo méně. Pomocí komerčního vzorku portlandského cementu můžete rychle a přímo na přístroji vypočítat neznámé koncentrace.

Analyzátory Vanta pXRF vám pomohou snadno testovat kritické složky slínku v cementu v reálném čase bez jakýchkoli externích zdrojů, jak je uvedeno výše. V kombinaci s analyzátory pXRD TERRA II nebo BTX III vám tyto přístroje poskytnou kompletní sadu nástrojů pro analýzu betonu a cementu.

Pomocí analyzátoru Vanta XRF je analýza cementu je rychlá a snadná.

Vanta XRF

Analyzátory Vanta XRF jsou robustní a spolehlivé přístroje na výrobu cementu.

Další informace o přenosných přístrojích XRF a XRD

Chcete se dozvědět více o pXRF a pXRD v procesu výroby cementu? Obraťte se na svého místního obchodního zástupce a domluvte si předváděcí akci nebo se podívejte na následující zdroje:

Olympus, logo Olympus, Vanta, BTX a TERRA jsou ochranné známky společnosti Olympus Corporation nebo jejích dceřiných společností.

SwiftMin je registrovaná ochranná známka společnosti MinEx CRC.


Application Scientist, XRF Technologies

Josh Litofsky holds a bachelor’s degree in physics from Beloit College and PhD in chemical engineering from Pennsylvania State University. For his PhD, he focused his research on advanced characterization of designer materials using X-ray diffraction. From 2019 to 2022, Josh brought his expertise to Evident as an application scientist, supporting our X-ray fluorescence (XRF) analyzers to provide enhanced solutions to customers. In his free time, Josh enjoys running and has run the fastest 100k in the state of Pennsylvania.

Olympus IMS

Produkty použité pro tuto aplikaci
Ruční XRF analyzátory Vanta patří mezi nejodolnější přístroje, které Olympus vyvinul. Tato odolná, výkonná a intuitivní zařízení poskytují přesnou prvkovou analýzu a identifikaci slitin všem zákazníkům, kteří vyžadují v terénu výsledky laboratorní kvality.
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country